Patiënt en arts zetten samen eerste stap naar behandeling doofblindheid.

Het expertisecentrum voor Ushersyndroom in Radboudumc in Nijmegen starte met een natuurlijk beloop studie naar het Ushersyndroom. Een belangrijke stap in het onderzoek naar een behandeling van Ushersyndroom, omdat deze studie de doorlooptijd van trials aanzienlijk kan verkorten. Oog- en KNO-artsen voeren samen de CRUSH-studie uit. Stichting Ushersyndroom financiert deze vijfjarige studie voor ruim € 257.000,- dat mogelijk is gemaakt dankzij de giften van donateurs en co-financiering Dr. Vaillantfonds en Oogfonds.

De CRUSH-studie (Characterizing Rate of progression USHersyndrome) is een samenwerkingsverband tussen stichting Ushersyndroom, oog- en KNO-artsen en de onderzoekers in het Radboudumc. Deze studie brengt het natuurlijk beloop van de progressieve ziekte Ushersyndroom bij 50 patiënten gedurende vijf jaren in beeld analyseert dit. Kinderen met Ushersyndroom worden slechthorend of doof geboren en gaan vanaf tienerleeftijd ook steeds slechter zien. Dat begint met nachtblindheid en een steeds kleiner wordend gezichtsveld alsof men door een rietje kijkt. Ushersyndroom is de meest voorkomende vorm van doofblindheid.

CRUSH-studie als track-record voor andere oogziektes

Door de start van natuurlijk beloopstudies bij 50 patiënten met Ushersyndroom wordt een track-record opgebouwd dat in de toekomst verder uit te bouwen is. Door heel precies de achteruitgang van de visus en het gehoor in kaart te brengen, legt men de basis voor de toekomstige evaluatie van effectiviteit van klinische trials bij Ushersyndroom. Deze ervaringen zijn niet alleen van belang voor patiënten met Ushersyndroom, maar ook voor patiënten met een andere erfelijke oogaandoening. Dit onderzoek kan een voorbeeld zijn voor hoe het beste de doorlooptijd bekort kan worden, zodat studies naar effectiviteit op tijd kunnen starten.

Betere informatie over de prognose

Annouk van Nunen, secretaris van Stichting Ushersyndroom en zelf ook patiënt: “Met de CRUSH-studie kunnen oog- en KNO-artsen patiënten beter informeren over de prognose en het beloop van de achteruitgang van hun zicht en gehoor waardoor mensen met Ushersyndroom hun leven beter kunnen inrichten.“ Usher-patiënten hopen dat met behulp van deze studie ook een verklaring te vinden is voor de individuele verschillen binnen families en antwoord te krijgen op de vraag welke externe factoren van invloed zijn op het verloop van de ziekte. Hiervoor zal naast de CRUSH-studie ook een CRUSH-database aangelegd worden. Annouk van Nunen,: “Kennis over het natuurlijk beloop per mutatie verbetert de vroege diagnostiek en begeleiding van jonge ouders en de zorg voor mensen met Ushersyndroom. Met de CRUSH-studie kunnen oog- en KNO- artsen patiënten beter informeren over de prognose en het beloop van de achteruitgang van hun zicht en gehoor waardoor mensen met Ushersyndroom hun leven beter kunnen inrichten.”

Meer weten? Check de bron, de site van Stichting Ushersyndroom

Publicatiedatum: 22 mei 2018