Ouderavonden over Passend Onderwijs op 16 en 23 november

Stichting Hoormij en FODOK organiseren weer twee bijeenkomsten over passend onderwijs, speciaal voor ouders van een doof of slechthorend kind of van een kind met een taalontwikkelingsstoornis (tos). Op 16 november zijn we bij De Taalbrug in Eindhoven en op 23 november bij het Auris College in Rotterdam. Kom ook om actuele ontwikkelingen horen en ervaringen te delen. Thema van de avonden is: ‘Kansen en belemmeringen van passend onderwijs’.


Of je kind nu op het speciaal onderwijs of op het regulier onderwijs zit, met of zonder ambulante begeleiding van cluster 2 en ongeacht de onderwijsinstelling waar je kind zit of waarvan het extra begeleiding krijgt, je bent van harte welkom op deze algemene bijeenkomst. 
Thema van de avonden is: ‘Kansen en belemmeringen van passend onderwijs’.
Wat gaat goed op school? Wat kan ik verwachten? Waar zitten knelpunten? Op deze avonden gaan we hierover in gesprek. Er zijn ook jongeren aanwezig zijn om over hun schoolervaringen te praten. De toegang voor beide avonden is gratis.

Meer informatie of aanmelden? Ga naar de uitnodiging voor Eindhoven (16 november)  die voor Rotterdam (23 november).

Publicatiedatum: 16 oktober 2017