Organiseer jij straks met ons huiskamerbijeenkomsten voor slechthorenden

Slechter horen of te maken hebben met een gehooraandoening kan een strijd zijn. Met jezelf, voor acceptatie. Met mensen in je omgeving, die niet echt door hebben wat je meemaakt. In het gesprek met artsen bij wie je steeds opnieuw moet uitleggen wat de gevolgen zijn van je aandoening. Het zegt niets over jouw kwaliteiten, maar door bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratieproblemen of overprikkeling is het wel van invloed op je functioneren. We lossen het niet allemaal voor je op, maar we zetten ons in om onze kennis en expertise met je te delen en je in contact te brengen met lotgenoten. En jij kunt hier aan bijdragen door bijvoorbeeld een huiskamerbijeenkomst te organiseren!

Tekst: Marjolijn Dekker 

Het belang van vrijwilligers 

Jeanette Noordhof, vrijwilligerscoördinator bij Stichting Hoormij: “(H)erkenning van je aandoening door lotgenotencontact is zo belangrijk voor je verwerkings- en acceptatieproces. We organiseren daarom diverse regionale activiteiten door het hele land. Vooral in de gebieden waar geen afdeling van Stichting Hoormij/NVVS actief is. Het gaat om bijeenkomsten over aanvullende hoorhulpmiddelen, spraakafzien en gebaren, huiskamerbijeenkomsten en kleinschalige voorlichtingsbijeenkomsten. Je krijgt actuele informatie over aandoeningen, maar ook over de (on)mogelijkheden van hulpmiddelen. Zodat jij de beste keuze voor jezelf kunt maken. In het afgelopen half jaar zijn 24 bijeenkomsten georganiseerd met behulp van vrijwilligers. Stichting Hoormij zorgt voor de expertise. Jij zorgt met behulp van één van onze coördinatoren voor de organisatie. Er zijn handleidingen ontwikkeld om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Als patiëntenvereniging kunnen we niet zonder de hulp van vrijwilligers. Zij bepalen voor een deel de toekomst.” 

Henk van Rees, plotsdoof

Henk heeft geen betaalde baan meer, maar is heel druk met zijn rol als vrijwilliger bij Stichting Hoormij en OPCI (onafhankelijk platform cochleaire implantatie). “Sinds 2012 ben ik een zeer tevreden CI-gebruiker. In combinatie met mijn hoortoestel kan ik hier uitstekend mee uit de voeten. Als vrijwilliger bij OPCI ben ik op veel terreinen actief, maar in het bijzonder met de OPCI huiskamerbijeenkomsten. Slechthorende en dove mensen hebben behoefte aan ervaringsverhalen, advies, informatie en tips. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij. Inmiddels hebben we maar liefst zeventig huiskamerbijeenkomsten georganiseerd. Ook bij Hoormij zet ik me in om van de huiskamerbijeenkomsten een groot succes te maken. Deze zijn voor verschillende gehooraandoeningen te organiseren. Wil je hierover van gedachten wisselen of wil je mee helpen bij het organiseren van een dergelijke samenkomst? Neem dan contact op via huiskamerbijeenkomst@stichtinghoormij.nl

Relevante links

Publicatiedatum: 22 december 2018