Oproep tot politiek akkoord over Europese Toegankelijkheidswet

Onder aanvoering van European Disability Forum hebben belangenorganisaties voor mensen met een handicap en voor ouderen gezamenlijk Europese instituties in een open brief opgeroepen om tot een politiek akkoord te komen over een Europese Toegankelijkheidswet. De belangenorganisaties verzoeken de Europese instituties om vóór 3 december 2018, de Europese Dag van personen met een handicap, een overeenstemming te bereiken. 

Met de Europese Toegankelijkheidswet moet de toegankelijkheid verbeterd worden van onder meer noodhulpdiensten, overheid, gebouwen en openbaar vervoer.

De open brief is mede ondertekend door de Europese Vereniging van gebruikers van Cochleaire Implantaten EURO-CIU, de Europese Federatie van Slechthorenden EFHOH en de Europese Unie van Doven EUD.

Publicatiedatum: 03 oktober 2018