Oproep: OPCI zoekt vrijwilligers visitatie LUMC

De CI-teams in Nederland hebben gezamenlijk afspraken gemaakt om goede CI-zorg te leveren. Deze afspraken zijn vastgelegd in criteria. Om te kijken of de ziekenhuizen werken volgens die criteria worden visitaties uitgevoerd. Een speciaal team van deskundigen van andere CI-centra bezoekt een CI-team om te kijken of ze op de afgesproken manier werken. Door deze onderlinge controle uit te voeren, is de kwaliteit van de CI-zorg zoveel mogelijk gegarandeerd.  

OPCI is bij de visitaties uitgenodigd om tijdens die dag aan te geven wat de CI-gebruikers van het CI-team vinden. OPCI: "Dat doen we niet alleen, dat doen we graag samen met jou." Samen met een paar CI-gebruikers geeft OPCI tijdens deze bijeenkomst aan wat er bijvoorbeeld goed gaat in de CI-zorg, waar mensen tegenaan lopen en wat de aandachtspunten zijn.

Visitatie CI-team LUMC

Binnenkort, op 20 november 2018, vindt het bezoek het CI-team van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) plaats. OPCI zoekt vrijwilligers die hierbij aanwezig willen zijn. Ben je de laatste periode in het LUMC geïmplanteerd en loop je nog steeds in Leiden voor het nazorgtraject? Dan kun je meedoen. De visitatie zelf duurt een half uur. Van tevoren spreken we af om kennis te maken en een voorbereidend gesprek te voeren. Wil je een bijdrage leveren, stuur dan een mailtje aan: info@opciweb.nl

Van belang is dat het niet veel langer dan 1 jaar geleden is dat je bent geïmplanteerd. Geef in je mail duidelijk aan wat je belangrijk vindt om tijdens deze visitatiebijeenkomst te bespreken: wat vind je goed aan het CI team en wat kan beter? Geef daarbij ook aan of je beschikbaar bent op 20 november 2018. OPCI is ervan overtuigd dat deelname aan deze visitaties de CI-zorg van de verschillende teams verbetert. Ze hopen dan ook dat je daaraan mee wilt werken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de procedure op de website van OPCI.

Publicatiedatum: 02 november 2018
Steun ons

Wil je dat we ons kunnen blijven inzetten met informatie, bijeenkomsten en vertegenwoordiging van de belangen van onze doelgroepen? Word dan lid of donateur.

WORD LID OF DONATEUR