Opleidingen krijgen eenduidig Gebarenlexicon

Het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies (IGT&D) en het Nederlands Gebarencentrum (NGc) tekenden onlangs een samenwerkingsconvenant. Het belang van een eenduidig Gebarenlexicon voor de opleidingen die IGT&D aan de studenten aanbiedt, werd hiermee onderstreept.

IGT&D borgt  zo de kwaliteit van het gebarenlexicon in de opleidingen. Het NGc zorgt ervoor dat het Gebarenwoordenboek voor studenten thematisch geordend wordt en op deze wijze gekoppeld wordt aan de NGT-taalvaardigheidsmodulen van de opleidingen. Voor het NGc levert de samenwerking input op voor het samenstellen van het digitale gebarenwoordenboek.

“De samenwerking van de IGT&D met het NGc is een positieve ontwikkeling. Ook NmG-gebruikers maken gebruik van dit online woordenboek; dus hoe meer gebaren hoe beter slechthorenden kunnen oefenen. Ik hoop dat er binnenkort ook meer NmG-voorbeeldzinnen in opgenomen zullen worden”, zegt Annemarie Flipse, voorzitter van de NVVS-Commissie Totale Communicatie.

Na de ondertekening van het convenant vond een minisymposium plaats voor studenten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties en beroepenveld.

Publicatiedatum: 16 mei 2013