OPCI start actie om de wachtlijsten bij CI-centra aan te pakken

Een gemiddelde wachttijd van een jaar met uitschieters van 21 maanden voor een Cochleair Implantaat (CI) vindt OPCI niet acceptabel. Daarom is OPCI (Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie) gestart met een grote campagne om aandacht te krijgen en actie te ondernemen om de wachtlijsten bij de CI centra terug te dringen. Zo worden brieven gestuurd aan alle zorgverzekeraars, ministerie, vaste Kamercommissie VWS en de Raden van Bestuur van de Universitaire Medische Centra. De oproep die OPCI doet wordt gesteund door diverse verwante organisaties.

Door de budgettaire zorgplafonds kunnen UMC’s het aantal afgesproken implantaties niet overschrijden. De wachttijden lopen hierdoor op tot soms wel meer dan 20 maanden. Inmiddels wachten meer dan 550 patiënten op een CI. Voor OPCI, de belangenbehartiger voor (aanstaande) CI-gebruikers en andere patiëntenverenigingen een onacceptabele situatie. Je zal maar doof of ernstige slechthorend zijn, een oplossing is bereikbaar en dan geconfronteerd worden met een enorme wachtlijst voor deze operatie. 

Kosten en baten

OPCI vraagt dringend aandacht voor de zorgelijke toename van wachttijden voor CI bij volwassenen en bij kinderen. CI is het voorbeeld van medische technologie waarbij de kosten over een mensenleven ruim worden ingehaald door de opbrengsten als je kijkt naar gezondheid, maatschappelijke effecten en kwaliteit van leven. Tijdig implanteren kan onder andere sociale isolatie, depressie, verlies van werk, cognitieve onderstimulatie en afname maatschappelijke inzetbaarheid voorkomen. Het zou daarmee preventief ingezet moeten worden. 

CI voor kinderen

Steeds meer ouders van dove kinderen kiezen voor CI waardoor ze regulier onderwijs kunnen volgen en andere ontwikkelkansen krijgen die er zonder CI niet zouden zijn. Met CI gaat ‘de wereld voor veel dove en ernstig slechthorende kinderen en volwassenen (opnieuw) open’. 

Publicatiedatum: 11 december 2017