Oogvereniging en Platform Doven, Slechthorenden en TOS lanceren samen de Zorgmonitor

In 2015 is er veel veranderd in de zorg, ook voor mensen met een visuele, auditieve en/of communicatieve beperking. Zij hebben vaak specifieke behoeften en mogelijkheden. De Zorgmonitor van de Oogvereniging en het Platform Doven, Slechthorenden en TOS is er om erop toe te zien dat niemand buiten de boot valt. Iedereen heeft immers recht op kwalitatief goede zorg en maatwerk. De Zorgmonitor is nu officieel landelijk gelanceerd.

Zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en zorgaanbieders zijn blij met de Zorgmonitor. Alle partijen willen weten hoe het gaat: zijn mensen goed geïnformeerd en krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft?

Ervaringen gezocht!
Ook doven, slechthorenden en mensen met TOS maken gebruik van allerlei vormen van zorg en ondersteuning. Van huishoudelijke hulp tot maatschappelijk werk. Van een tolk Nederlandse Gebarentaal tot opvoedingsondersteuning. Dit loopt vaak via de gemeente of via gespecialiseerde zorgaanbieders.
Krijgen alle mensen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben? Met alle veranderingen in het zorgstelsel is deze vraag actueler dan ooit. Alle doven, slechthorenden en mensen met TOS worden uitgenodigd hun ervaringen te delen bij de Zorgmonitor. Hoe meer mensen hun ervaringen delen, hoe gerichter de zorg verbeterd kan worden.

Eerste resultaten van de Zorgmonitor
Tussen april en juni kon de Oogvereniging als eerste alvast proefdraaien met de Zorgmonitor voor mensen met een visuele beperking. Laura Hoogstraten, themacoördinator Transitie Zorg bij de Oogvereniging: “De meldingen zijn enorm waardevol. Zorgverzekeraars, het ministerie en zorgaanbieders hebben de eerste resultaten positief ontvangen. Toch zijn we er nog lang niet. Om echte verbeteringen te realiseren hebben we meer reacties nodig. Niet in de honderden, maar in de duizenden. We roepen dan ook iedereen op om zijn ervaringen met zorg en ondersteuning te delen via de Zorgmonitor!”

Nu ook voor doven, slechthorenden en mensen met TOS
Speciaal voor doven, slechthorenden en mensen met TOS en hun naasten is de website www.oogopzorg.nu gebouwd. Ook daar kun je je ervaringen melden, in geschreven Nederlands of in gebarentaal. Daarnaast geeft de website informatie over de veranderingen in de zorg, met uitleg in gebarentaal.

Ook een melding doen bij de Zorgmonitor?
Ben je doof, slechthorend of heb je TOS? Of ben je familielid, begeleider of aanbieder? Kijk gauw op www.oogopzorg.nu voor informatie over de wijzigingen in zorg en begeleiding en hoe je een melding kunt doen van uw klacht of positieve ervaring.
Alle ervaringen zijn zeer welkom! De meldingen worden gebundeld en de belangrijkste signalen worden doorgegeven aan het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en andere betrokken partijen.

Publicatiedatum: 10 augustus 2015