Onwetendheid bij werkgevers zetten doven en slechthorenden buiten spel

Hoe vind je werk dat bij je past? Hoe solliciteer je als je doof of slechthorend bent? Neem je wel of geen tolk mee als je op gesprek wordt uitgenodigd? De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden (verenigd in het Platform Doven, Slechthorenden, TOS) begonnen in 2012 met het project Grow2work. Tijd om te kijken naar opgedane inzichten, evenementen die zijn georganiseerd en te zien waar nog werk aan de winkel is.

Echt goed zicht op de positie van doven en slechthorenden op de arbeidsmarkt hebben we niet, omdat het in Nederland niet toegestaan is om apart te registreren welke mensen een arbeidsbeperking hebben. In een onderzoek naar de positie van doven en slechthorenden op de arbeidsmarkt uit 2007 werd geschat dat 50% van deze groep werkloos was. De resultaten van ons eigen onderzoek onder doven en slechthorenden laat zien dat de helft van de respondenten een baan heeft, maar hieruit blijkt dat dit in zo'n 25% van de gevallen gaat om vrijwilligerswerk of een deeltijdfunctie van bijvoorbeeld 12 uur per week. Veel dove en slechthorende jongeren geven aan niet goed op de hoogte te zijn van wat hen op de werkplek te wachten staat en te moeten opboksen tegen veel vooroordelen.

Andere knelpunten zijn bijvoorbeeld dat sommigen een gebrek aan werkervaring hebben en weinig informatie vanuit hun opleiding mee hebben gekregen. Met het project Grow2work, wilden we enerzijds inzicht krijgen in de knelpunten die doven en slechthorenden ervaren in hun zoektocht naar werk. Tegelijkertijd wilden we onderzoeken op welke manier deze groep ondersteund wil worden. Waar hebben zij behoefte aan?

Het project Grow2work
Afgelopen vier jaar heeft Grow2work ruim 30 informatieve bijeenkomsten georganiseerd waarin het thema 'werk' centraal staat. Hoe schrijf je een sollicitatiebrief of CV? Hoe kun je netwerken met horende mensen? Hoe presenteer je jezelf online? Binnen deze bijeenkomsten wisselen doven en slechthorenden onderling ervaringen uit en worden zij geprikkeld zich bewust te worden van hun beperking en nog meer van datgene dat zij nodig hebben om goed te functioneren. Dove en slechthorende werkzoekenden worden gestimuleerd actief op zoek te gaan naar informatie en oplossingen. We zetten dove en slechthorende personen die al een baan hebben in als ervaringsdeskundigen. Door hun verhalen te delen inspireren zij werkzoekenden, ook informeren ze hen over veelvoorkomende knelpunten en hoe deze op te lossen. Naast de verschillende bijeenkomsten die we organiseren, hebben we ook een online community op Facebook opgebouwd. Hier delen mensen hun ervaringen, vragen ze tips, worden nieuwtjes en vacatures gepost. Op die manier wordt de groep steeds hechter en bereiken we steeds meer mensen.

Participatiewet
Sinds korte tijd is de Participatiewet van kracht in Nederland. Deze wet verplicht bedrijven om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Wij zijn blij dat er meer aandacht ontstaat voor de werknemers met een arbeidsbeperking, maar we zijn er hiermee niet. Veel werkgevers hebben nog steeds onvoldoende kennis over de achtergrond van dove en slechthorende mensen. Onbekend maakt onbemind, door deze onbekendheid zijn werkgevers wellicht minder bereid om doven en slechthorenden in dienst te nemen of doorgroeimogelijkheden te bieden. We vinden het belangrijk dat er meer aandacht is voor de specifieke kenmerken van onze doelgroep. Dat voorkomt onnodige afwijzingen of uitval.

Grow2work symposium
Op vrijdag 20 november organiseerde Grow2work een symposium ' Groeien naar succes!'. Hier werd inzicht geboden in de knelpunten en vooral de mogelijke oplossingen. Een symposium dat met positieve ogen kijkt naar werk voor doven en slechthorenden.Lees hier het verslag.

Meer weten over Grow2work of deelnemen aan de community? Zie www.grow2work.nl.

Publicatiedatum: 08 december 2015