“Ons gehoor is ontzettend belangrijk en verdient optimale bescherming”

Wat heeft mest voor de landbouw te maken met gehoor? Op het eerste gezicht niet zo veel. Maar bij Yara gaat dat hand in hand. Yara is een internationaal bedrijf dat zich al meer dan honderd jaar bezighoudt met de productie van minerale meststoffen voor de landbouw en producten voor industriële toepassingen. Het personeelsbeleid van het bedrijf is zeer gericht op het voorkomen van gehoorschade, onder andere door verplicht preventief gehoorbescherming te laten dragen.

Het verhaal van Yara is best bijzonder; aandacht voor (bescherming van) het gehoor is lang niet op elke werkvloer vanzelfsprekend! Gijsbrecht Gunter (lid van het Management Team van Yara Sluiskil) en Edy Heijens (verpleegkundige bij Yara en slechthorend) vertellen daarom graag in HOREN waarom dit zo belangrijk is.

Gijsbrecht Gunter: “Veiligheid en gezondheid is bij Yara veel meer dan systemen en regels. Het gaat om de mentaliteit van iedereen op ons bedrijf. Dat bepaalt de bedrijfscultuur. Via de nieuwe campagne “Safe by Choice” wordt dat onder de aandacht gebracht. Veiligheid dient een bewuste keuze te zijn voor iedereen. De slogan die daarbij gehanteerd wordt, luidt dan ook “Together we care!”. Dat betekent dat iedereen elkaar aan moet kunnen spreken op onveilig gedrag. Door elkaar te leren aanspreken op gedrag zie je een cultuur ontstaan waarbij het dragen van beschermende middelen een vanzelfsprekendheid is voor iedereen in de organisatie.”

“Mensen lijken soms bewuster te zijn van de risico’s op gehoorschade op de werkvloer dan in hun privéleven”, vertelt Edy Heijens. “Er zijn (jonge) mensen met ‘dovemansoren’. En ik maak mij daar zorgen over in het algemeen. De iPod, de auto met een geluidsinstallatie met een ongekend vermogen: helaas doen veel mensen hun gehoor pijn. Een uurtje volle bak lekkere muziek tijdens het sporten, dat kan toch geen kwaad? Leg dat maar eens uit. Bewustwording is dus echt nodig. Daarom raad ik (jonge) mensen aan om eens op www.oorcheck.nl te kijken.”

NVVS-leden kunnen hier het complete artikel downloaden. Nog geen lid? Klik hier.

De website www.arboportaal.nl van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt veel informatie over gehoorbescherming op de werkvloer.

Publicatiedatum: 02 januari 2014