Onderzoek wijst uit dat 93% van de stappers risico loopt op gehoorschade

Van de stappers heeft 93% last van het gehoor na een bezoek aan een discotheek of muziekevenement. Een dag later heeft 38% nog steeds last van een piep, oorsuizen of verminderd gehoor. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Nationale Hoorstichting.

Van mei 2011 tot en met mei 2012 vulden 130.000 respondenten tussen 18 en 35 jaar een dag na blootstelling aan muziek, online een vragenlijst in. De antwoorden schetsen een verontrustend beeld van het risicovolle gedrag en het gebrek aan bewustzijn onder stappers. Volgens de Nationale Hoorstichting is het cruciaal dat de overheid zich actiever opstelt bij het terugdringen van gehoorschade, om aanzienlijke maatschappelijke kosten als gevolg van gehoorschade te voorkomen. Gehoorschade door muziek kan 100% voorkomen worden, mits stappers en muzieklocaties passende maatregelen nemen.

Gehoorschade voorkomen
Van de 130.000 ondervraagde stappers denkt 40% zelf niets te kunnen doen om gehoorschade te voorkomen. 96% van de bezoekers draagt geen gehoorbescherming, ondanks de regelmatige blootstelling aan geluidsniveaus tussen 100 en 110 decibel.

Van de stappers gaat 82% er vanuit dat de muzieklocatie beschermende maatregelen treft,of dat de overheid die maatregelen oplegt. Er zijn echter geen wettelijke regels of richtlijnen met betrekking tot de veiligheid van het gehoor van bezoekers van discotheken.

De Nationale Hoorstichting verwacht dat, bij ongewijzigd beleid, de hoeveelheid jongeren met blijvende gehoorschade snel zal toenemen. In de VS is het aantal jongeren met gehoorschade tussen 12 en 19 jaar in elf jaar tijd met een derde gestegen tot 20%.

Grote maatschappelijke kosten
Laura van Deelen, directeur van de Nationale Hoorstichting: “Stappers realiseren zich onvoldoende dat het gehoor kapot kan  gaan, laat staan wat daarvan de emotionele en financiële gevolgen kunnen zijn; op jonge leeftijd aan een hoortoestel moeten, beperking in je baankeuze, moeten leren leven met een piep in je oor, of - in de ergste gevallen – arbeidsongeschiktheid en  sociale isolatie. Als deze trend doorzet zullen de kosten voor de maatschappij aanzienlijk zijn. En dat terwijl deze vorm van  gehoorschade 100% te voorkomen is. Het wordt hoog tijd dat de overheid zich actiever opstelt bij de aanpak van dit  gezondheidsprobleem. Zeker als muziekliefhebbers er ten onrechte op vertrouwen dat de muzieksector en de overheid maatregelen treffen om hun gehoor te beschermen.”

Pilot met Oorveilig-keurmerk
De Nationale Hoorstichting test sinds december 2011 een reeks praktische maatregelen, om gehoorschade onder stappers terug te dringen. Zeven proeflocaties verspreid over Nederland nemen deel aan de pilot van het Oorveilig-keurmerk. De  deelnemende clubs moeten een geluidsniveau van maximaal 103 decibel hanteren, het publiek informeren over het risico op gehoorschade en gehoorbescherming beschikbaar stellen. De proef loopt nog tot eind november, waarna de Hoorstichting in januari 2013 advies aan de overheid uit zal brengen. Ook in andere Europese landen wordt naar manieren gezocht om  gehoorschade als gevolg van harde muziek tegen te gaan. In Vlaanderen wordt op 1 januari 2013 wetgeving van kracht die de maximale geluidsemissie stelt op 100 decibel. Bovendien worden discotheken verplicht om bezoekers kosteloos gehoorbescherming te verstrekken.

NVVS steunt inspanningen voor maatregelen
De NVVS weet als geen ander hoe het is om te leven met gehoorverlies, tinnitus of overgevoeligheid voor geluid. Daarom juichen wij het toe dat de Nationale Hoorstichting aandacht vraagt voor het risico van gehoorbeschadiging door te harde muziek. Wij steunen de inspanningen om maatregelen te nemen die leiden tot betere bescherming van het gehoor in uitgaansgelegenheden.

Lees hier een artikel van het Algemeen Dagblad over dit onderzoek.
3FM-dj Paul Rabbering, die zelf door het stappen blijvende gehoorschade opliep, geeft op Nu.nl zijn reactie op de uitkomsten van het onderzoek.
Publicatiedatum: 03 oktober 2012