Onderzoek ter verbetering sociale participatie slechthorende en dove schoolkinderen

Samen spelen, samen kletsen, het is niet vanzelfsprekend voor veel slechthorende en dove (DSH) kinderen op reguliere scholen. Wat kan de horende omgeving hieraan doen? En wat zeggen DSH kinderen hierover zelf? Met dit unieke onderzoek wil de Universiteit Leiden samen met TU Delft kijken naar de manier waarop de sociale participatie van DSH kinderen kan verbeteren door aanpassingen te maken in de schoolomgeving; niet alleen in de klas, maar ook tijdens de pauzes, bijvoorbeeld op het speelplein. Ze zijn op zoek naar DSH kinderen in groep 7 en 8 op reguliere scholen.  

Natuurlijk houden ze hierbij de privacy van de kinderen goed in de gaten. En op basis van dit onderzoek komen er specifieke aanbevelingen, binnen de financiële mogelijkheden van de school.

Wil je meedoen aan het onderzoek? Hier vind je meer informatie.

Bron: Universiteit Leiden en TU Delft

Publicatiedatum: 11 april 2019