Onderzoek Taal in Zicht naar kinderen met TOS

In maart 2017 ging het onderzoeksproject Taal in Zicht van start. Taal in Zicht is een onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), uitgevoerd door Auris, NSDSK, Kentalis en Pento. Het onderzoek volgt kinderen vanaf hun start op de basisschool tot hun 24e. Ouders met een kind met een TOS kunnen meedoen. 

De onderzoekers volgen de ontwikkeling van kinderen met TOS gedurende twintig jaar. Hoe verloopt hun taalontwikkeling? Hoe gaat het op school en op hun werk? Met sommige kinderen gaat het goed, maar andere kinderen blijven moeite houden met taal. Als we hier meer over weten, dan kunnen kinderen met TOS in de toekomst (nog) beter geholpen worden. 

TOS behandelgroep 

Kinderen die de TOS behandelgroep voor peuters verlaten, kunnen meedoen. Hun ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een uitnodiging voor deelname bij het eindgesprek van de behandelgroep. De eerste acht jaar hoeven de kinderen zelf geen vragen te beantwoorden, de vragenlijsten zijn dan bedoeld voor de ouders. Deze kunnen thuis achter de computer worden ingevuld. Vanaf de middelbare school krijgen jongeren zelf een vragenlijst over hoe zij zich voelen, over vriendschappen en over hoe het op school en thuis gaat. Na de middelbare school krijgen de jongeren met 23 of 24 jaar nog een  laatste vragenlijst.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Kijk op www.projecttaalinzicht.nl en bekijk de video of neem contact op via info@projecttaalinzicht.nl
 

Publicatiedatum: 08 juli 2017