Onderzoek naar mogelijk onderdrukken van tinnitus met een CI

Het UMC in Maastricht start een onderzoek naar het onderdrukken van tinnitus met elektrische stimulatie bij mensen die aan één oor zwaar slechthorend (80 dB of meer gehoorverlies) of doof zijn. Daarvoor worden tien deelnemers gezocht.

In dit onderzoek wordt nagegaan of het oorsuizen kan worden onderdrukt met eenvoudige elektrische stimulatie van het binnenoor. Hiervoor moet u een operatie ondergaan. Tijdens deze operatie wordt er een Cochleair Implantaat (CI) aangebracht. Dit is een elektronisch hoorapparaat dat normaal alleen wordt toegepast als u tweezijdig ernstig slechthorend bent. Het MUMC+ onderzoekt of het CI kan helpen bij het verminderen van uw oorsuizen.

Aanleiding
Dit onderzoek wordt volgens drs. Remo Arts van het MUMC+ uitgevoerd omdat er vandaag de dag nog geen duidelijke behandeling is tegen oorsuizen terwijl veel mensen hier last van hebben. “Dit onderzoek draagt mogelijk bij aan de ontwikkeling van een mogelijke behandeling tegen oorsuizen. Aan het einde van dit onderzoek mag u vanzelfsprekend het cochleair implantaat behouden. Eerdere studies hebben aangetoond dat een CI, gebruikt om spraak te verstaan, ook bij enkelzijdig dove patiënten resulteert in een verbeterd gehoor. Ook laten deze studies zien dat de CI tot een onderdrukking van oorsuizen kán leiden. Mogelijk kan een andere manier van CI gebruik het oorsuizen verder onderdrukken.”

Iets voor u?
Voor dit onderzoek is het MUMC+ op zoek naar mensen die aanzienlijke last hebben van oorsuizen. Verder dient het oorsuizen aanwezig te zijn in een oor waaraan u zwaar slechthorend of doof bent, terwijl u met het andere oor nog matig tot goed kunt horen (bij matig gehoor is een hoortoestel vereist).

Dit onderzoek zal ongeveer twee jaar gaan duren. Tijdens dit onderzoek kan u uw normale dagindeling voortzetten. Wel dient u tijdens dit onderzoek ongeveer 21 keer een bezoek te brengen aan het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) voor metingen, afstellingen en vragenlijsten.
 
U kunt voor meer informatie vrijblijvend contact opnemen met drs. R.A.G.J. Arts via e-mail: tinnitus@live.nl of telefoon: 043-3881184.

Publicatiedatum: 02 juli 2012