Onderzoek naar kakofonie in hoofd Gaby Olthuis volgens commissie 'onzorgvuldig'

Bijna een jaar na het overlijden van Gaby Olthuis, oordeelt een toetsingscommissie dat de euthanasie bij deze 47-jarige vrouw met ernstig oorsuizen (tinnitus) en overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis) onzorgvuldig was. Er zou meer psychisch onderzoek moeten zijn gedaan. Volgens de Levenseindekliniek en Gaby’s partner is ze wel voldoende onderzocht door een psychiater. Ongeacht het oordeel van de toetsingscommissie, vindt de NVVS het belangrijk dat de hulpverleningsmogelijkheden die er zijn in elk geval bij zoveel mogelijk mensen met tinnitus bekend zijn en voor hen toereikend is.

Veel media gaan vandaag uitgebreid in op het oordeel van de toetsingscommissie, maar ook op het verhaal van Gaby en haar nabestaanden. De toetsingscommissie trekt de ernst van Gaby’s aandoening niet in twijfel, maar vind dat het onderzoek van de psychiater grondiger zou moeten zijn geweest. Dit omdat Gaby in het verleden ‘psychisch kwetsbaar was’ en onder andere aan anorexia en post traumatische stress leed. Volgens de Levenseindekliniek en Gaby’s partner is ze wel voldoende onderzocht door een psychiater.

Meer informatie/hulpverleningsaanbod
Hoogleraar audiologie Pim van Dijk geeft in een artikel in de Volkskrant aan dat tinnitus een erkende lichamelijke aandoening is, waarvoor geen genezing bestaat. “Patiënten kunnen er alleen mee leren leven.” Veel van hen slagen hier min of meer in, zo ziet de NVVS bijvoorbeeld in haar achterban. Maar er zijn ook mensen die dat niet lukt en voor wie de bestaande hulpverleningsmogelijkheden helaas niet toereikend zijn.

Ongeacht het oordeel van de toetsingscommissie, vindt de NVVS het belangrijk dat de hulpverleningsmogelijkheden die er zijn in elk geval bij zoveel mogelijk mensen met tinnitus bekend zijn. Ook zetten wij ons in voor goede hulpverlening.

Naar aanleiding van de publicaties rondom het oordeel van de toetsingscommissie over de zaak van Gaby Olthuis, verwijzen we voor hulp en informatie verwijzen naar instanties als GGMD voor Doven en Slechthorenden, GGZ Pro Persona (de Riethorst) en het tinnitusloket (0800-tinnitus, www.tinnitus.nl). Neem ook eens een kijkje op het Tinnitus&Hyperacusis lotgenotenforum en zie voor boeken van ervaringsdeskundigen en het boek Eerste Hulp Bij Oorsuizen onze webshop.Publicatiedatum: 19 januari 2015