Onderzoek naar effect cochleaire implantatie bij asymmetrisch gehoorverlies

Het cochleaire implantatie (CI) team van het VUmc Amsterdam is een onderzoek gestart bij mensen met een ernstig asymmetrisch gehoorverlies. Een asymmetrisch gehoorverlies betekent dat iemand één vrijwel doof oor heeft en één slechthorend oor. Het doel van het onderzoek is nagaan hoeveel een cochleair implantaat in het slechte oor bijdraagt aan de gehoormogelijkheden en de kwaliteit van leven in het algemeen.
 
Voor het onderzoek zijn we op zoek naar personen met een ernstig asymmetrisch gehoorverlies met een spraakverstaan van 60-85% aan het beste oor en een spraakverstaan van <30% aan het slechte oor. Voor deelname aan het onderzoek is het belangrijk dat u in het verleden met het slechte oor nog geluiden heeft kunnen waarnemen (al dan niet met een hoortoestel).
 
Traject
Het multidisciplinaire CI team van het VUmc zal bekijken of kandidaten geschikt zijn voor cochleaire implantatie. Vervolgens zullen deelnemers het normale traject van implantatie en revalidatie volgen. In het kader van het onderzoek zullen er gedurende het eerste jaar op vier contactmomenten extra hoortesten worden afgenomen.  
 
Heeft u ernstig asymmetrisch gehoorverlies en bent u geïnteresseerd in deelname, wilt u extra informatie ontvangen of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met CI-onderzoek@vumc.nl.

Publicatiedatum: 29 november 2012