Onderzoek naar de invloed van talige vaardigheden op het verstaan van spraak in rumoer

Als mensen slechthorend zijn, hebben ze vaak moeite om spraak te verstaan in rumoer. De afdeling KNO-Audiologie van VU medisch centrum in Amsterdam doet onderzoek om dit probleem van slechthorenden beter te begrijpen.

Hoe goed iemand spraak kan verstaan in achtergrondlawaai, wordt niet alleen bepaald door het gehoorverlies. Ook cognitieve factoren zoals concentratie en werkgeheugen spelen een rol. Daarnaast verschillen mensen van elkaar in hun taalvaardigheid, wat ook van invloed lijkt te zijn.

Op dit moment loopt in VUmc een onderzoek naar de invloed van talige vaardigheden op het verstaan van spraak. Voor dit onderzoek worden zowel goedhorende als slechthorende volwassenen getest. De onderzoekers zijn nog op zoek naar slechthorende deelnemers.

Meedoen?
U kunt meedoen als:
- u geboren bent met een gehoorverlies van 50 tot 95 dB aan beide oren óf slechthorend bent geworden na de leeftijd van tien jaar en nu aan beide oren een gehoorverlies heeft van 50 tot 95 dB
- u in stilte minimaal 75% kunt verstaan met uw hoortoestellen of CI
- Nederlands uw enige moedertaal is
- u tussen 18 en 60 jaar oud bent
- u een opleidingsniveau VMBO/T of hoger heeft
- u geen dyslexie, aandachtsproblemen, kleurenblindheid of cognitieve problemen heeft.

Uitvoering
U wordt twee keer uitgenodigd voor een bezoek aan de afdeling KNO-Audiologie van VU medisch centrum in Amsterdam. Tijdens het eerste bezoek wordt uw gehoor gemeten en krijgt u een reeks luisteropdrachten. Bij de luisteropdrachten herhaalt u Nederlandse woorden en zinnen in stilte. U gebruikt daarbij uw eigen hoortoestellen of cochleair implantaat. Daarna gaat de onderzoeker met u in gesprek over een alledaags onderwerp, bijvoorbeeld over uw favoriete sport. Dit gesprek wordt opgenomen en later door de onderzoeker geanalyseerd. Dit eerste bezoek duurt ongeveer 2,5 uur.

Tijdens het tweede bezoek krijgt u een puzzeltaak, een verteltaak en een reeks leesopdrachten. Bij deze leesopdrachten leest u Nederlandse zinnen die gedeeltelijk verborgen zijn achter een balkenpatroon. Ook dit bezoek duurt ongeveer 2,5 uur.

Deelnemers ontvangen € 7,50 per uur en een reiskostenvergoeding.

Contact
Voor meer informatie kunt u tot 1 september 2012 vrijblijvend contact opnemen met drs. Elke Huysmans (klinisch linguïst / onderzoeker) via e-mail (e.huysmans@vumc.nl) of telefoon (020-4440963).Publicatiedatum: 06 juli 2012