Onderzoek naar de ervaringen van leerlingen met TOS met Engelse les

Rosanne Abrahamse is student Engels en zij doet voor haar studie onderzoek naar het leren van Engels door leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Zij is op zoek naar jongeren met TOS die minstens een jaar Engelse les krijgen. Zij wil kijken waar knelpunten liggen en hoe de Engelse les voor jongeren met TOS verbeterd kan worden.

Hiervoor neemt ze een korte enquête af. Jongeren én ouders van kinderen met TOS kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar s.m.abrahamse@students.uu.nl. Ook voor meer informatie over dit onderzoek kan met Rosanne gemaild worden.
In bepaalde gevallen zal gevraagd worden of er ook nog een kort interview mag worden gehouden.Het onderzoek vindt eind april/begin mei plaats, maar graag zo spoedig mogelijk aanmelden.

Publicatiedatum: 30 maart 2016