NVVS ziet meer samenwerking bij verbeteren vergoedingssysteem hoorhulpmiddelen

Op papier zien de nieuwe regels rond de verstrekking en vergoeding van hoortoestellen er goed uit. Dat geven zowel de NVVS als patiëntenorganisatie als de brancheorganisatie van audiciensbedrijven aan in de Consumentengids van februari 2014. Maar de uitvoering verloopt niet vlekkeloos. Gebrekkige voorlichting, minder te kiezen en een zorgverzekeraar die de rekening niet blijkt te betalen, zo inventariseerde de Consumentenbond. De NVVS blijft ondanks die struikelblokken de invoering van het systeem van functiegerichte verstrekking steunen. Wel onder de voorwaarde dat alle betrokken partijen nu snel lering trekken uit de ervaringen tot nu toe.

Het artikel in de Consumentengids laat zien dat hoortoestellen voor veel slechthorenden een lagere eigen financiële bijdrage vragen en dat is goed nieuws voor de eindgebruiker. Tegelijkertijd moet wel gegarandeerd blijven dat lagere kosten niet tot lagere kwaliteit leidt. Een goede monitoring (o.a. via onderzoek onder hoortoesteldragers en het analyseren van meldingen en klachten) is en blijft daarom essentieel. De NVVS constateert dat nu, een jaar na invoering van het nieuwe systeem, de hoorzorgbranche en de zorgverzekeraars elkaar eindelijk wat beter weten te vinden om constructief dit systeem te verbeteren. Die kans moeten we het nieuwe systeem zeker geven.

Signalen
Uit ons meldpunt op Hoorwijzer.nl en uit signalen uit het veld komen nu twee groepen naar voren die nadrukkelijk om extra aandacht vragen.
  • Allereerst zijn dat slechthorende kinderen. Voor veel ouders is de eigen bijdrage van 25% te hoog, daarom moet wettelijk verankerd worden dat voor slechthorende kinderen géén eigen bijdrage nodig is. Kinderen tellen 100% mee! Een verzoek hiertoe, opgesteld door de NVVS en mede ondertekend door zo’n beetje alle partijen in de hoorbranche, ligt al ruim een half jaar bij minister Schippers. Maar die heeft kennelijk nog geen tijd gehad om een reactie te geven.
  • Ten tweede constateren wij op basis van klachten bij ons meldpunt dat de mensen met complexe omstandigheden de meeste problemen ervaren in het nieuwe systeem. Juist over de complexe situaties (in termen van het nieuwe systeem: categorie 4 of 5) komen de meeste klachten. De NVVS heeft voorstellen gedaan om naar deze groep extra onderzoek te doen, snel te analyseren waar het proces mis gaat en daadkrachtig de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Want juist deze mensen die goede hoorzorg heel hard nodig hebben om goed te kunnen blijven functioneren, moeten niet in de kou blijven staan bij dit nieuwe systeem.
Lees meer op http://www.consumentenbond.nl/actueel/nieuws/2014/onduidelijkheid-bij-aanschaf-nieuw-hoortoestel/ en in het februarinummer van de Consumentengids.

Op www.hoorwijzer.nl vindt u uitgebreide informatie over de aanschaf van een hoortoestel, onder andere dit handige stappenplan.


Publicatiedatum: 30 januari 2014