NVVS zet zich in voor werkende slechthorenden; start project ‘Brood op de plank. Eigenbereid!’

Uw kennis en talenten inzetten, samenwerken met collega’s en uw eigen geld verdienen. Hoe gaat dat als u kampt met verminderd gehoor? De ene slechthorende redt zich prima op het werk, de andere zet hulpmiddelen in en weer een ander kan daar wel wat tips bij gebruiken. Met het project ‘Brood op de plank. Eigenbereid!’ wil de NVVS, met steun van Beter Horen, werkende slechthorenden ondersteunen: door ervaringen uit te wisselen en voorlichting te geven. Omdat we willen dat mensen met een hooraandoening zo optimaal en zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

Toenemend aantal slechthorende werknemers
Al in 2005 werd het aantal ernstig slechthorende werknemers door CBS geschat op 200.000. Dat is 3% van de totale beroepsbevolking. Ook werd een enorme groei voorspeld. Er komen meer jongeren die gehoorschade hebben opgelopen en daar op de werkvloer last van krijgen. Tegelijkertijd zullen steeds meer mensen met een hooraandoening gedwongen worden een plek te veroveren of te behouden op de arbeidsmarkt.  Want het wordt bijvoorbeeld voor slechthorende jongeren moeilijker om een Wajong-uitkering te krijgen. En met het verhogen van de pensioenleeftijd, zullen er steeds meer oudere werknemers komen en dus meer slechthorende werknemers.  

Behoefte aan informatie en tips
Maar hoe te functioneren op het werk met een hoorprobleem? Daarover leven veel vragen, blijkt uit signalen die bij de NVVS binnenkomen. Er is behoefte aan uitleg over hulpmiddelen, aan praktische tips en aan antwoorden op vragen als ‘hoe krijg ik begrip van mijn werkgever en mijn collega’s?’.
NVVS wil voorzien in deze behoefte. Wij starten met het verzamelen van ervaringen over het werken met hooraandoeningen. Op woensdag 26 februari 2014 (vol) en op vrijdag 23 mei 2014 houden wij twee zogenoemde ervaringssessies over dit thema. U kunt daar uw persoonlijke oplossingen, tips, ervaringen en handigheidjes over werken met slechthorendheid delen. Met de verzamelde ervaringen en informatie starten we in de loop van het voorjaar 2014 met een aantal voorlichtingsbijeenkomsten over werken als je een gehoorverlies hebt. We zoeken daarbij de samenwerking met bijvoorbeeld bedrijven. Uiteraard zullen we de verzamelde informatie verspreiden via onze websites www.nvvs.nl en www.hoorwijzer.nl.

Wij kunnen dit samen met u tot een succes maken
Om de ervaringssessies en de voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren hebben wij in ieder geval
€ 45.000,- nodig. Geld dat NVVS niet zomaar kan ophoesten. Beter Horen ondersteunt dit project van de NVVS zowel inhoudelijk als financieel. Daarnaast hebben diverse NVVS-afdelingen een financiële bijdrage aan het project geleverd. Bij elkaar hebben we een bedrag van € 26.300,- binnen en dus gaat het project in ieder geval van start. Wij zijn nog wel op zoek naar aanvullende financiering want we hebben nog € 18.700 nodig om alle ambities te kunnen realiseren.

Maakt u project ‘Brood op de plank’ (mede) mogelijk? Klik hier om uw steentje bij te dragen.Publicatiedatum: 13 februari 2014