NVVS steunt onderzoek naar werking Utermöhlen-prismabril bij Ménière-patiënten

De ziekte van Ménière wordt meestal behandeld met het advies voor leefstijlverandering en eventueel medicatie. Maar in Nederland zweren zo’n vierduizend Ménière-patiënten (en ook brughoektumor-patiënten die last hebben van visueel gerelateerde duizeligheid) bij de Utermöhlen-prismabril. De werking daarvan is echter (nog) niet wetenschappelijk bewezen. NVVS acht dat wel van groot belang. Daarom schreef de NVVS een brief aan TNO en Eric Vente van de Utermöhlen Stichting om steun uit te spreken voor een onderzoek naar het effect van de prismabril voor mensen met Ménière.

NVVS merkt dat de prismabril nog lang niet bij alle mensen met Ménière en bij alle artsen bekend is Tijdens de Balance Awareness Week afgelopen september vroegen we daarom opnieuw aandacht voor dit hulpmiddel. Eric Vente  van de Utermöhlen Stichting vertelde toen in een interview dat hij samen met Jelte Bos, hoogleraar bewegingswetenschappen bij de Vrije Universiteit in Amsterdam  en bij TNO, fondsen werft om de werking van de Utermöhlen-prismabril wetenschappelijk te staven. Zij werkten aan het indienen van een subsidieverzoek bij ZonMW, de organisatie die namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek gezondheidsonderzoek financiert.

Vente legde uit waarom een onderzoek, dat wel 3 à 4 jaar kan duren, zo belangrijk is: "We weten hoe je de methode moet toepassen, maar een medische verklaring hebben we nog niet. En omdat de werking van de Utermöhlen-bril nooit wetenschappelijk is bewezen, wordt de behandeling niet serieus genomen en in de alternatieve hoek gedrukt. We hebben bewijs nodig, zodat we een protocol kunnen opstellen voor de behandeling en onze kennis kunnen overdragen op kno-artsen en oogspecialisten."

Waarde
In het kader van zorgvuldige voorlichting aan mensen met Ménière, hecht de NVVS grote waarde aan dit onderzoek, zo schrijven we in de brief. Niet in de laatste plaats omdat de ziekte van Ménière een behoorlijk ontwrichting betekent voor de mensen die erdoor getroffen worden, terwijl de medische en audiologische wetenschap geen genezing kan bieden. Het herstel en behoud van kwaliteit van leven is in onze optiek daarom een belangrijk streven als iemand de ziekte van Ménière heeft.
Het zou de Ménière-patiënten in Nederland helpen, wanneer duidelijker wordt wat zij mogen verwachten van het gebruik van de prismabril – verwachtingen die gestoeld moeten kunnen worden op wetenschappelijke inzichten. Daarom juicht de NVVS dit onderzoek van harte toe.

NVVS hoopt dat deze brief bijdraagt aan de totstandkoming van een onafhankelijk weteschappelijk onderzoek naar de werking van de Utermöhlen-prismabil.

Lees hier ons eerdere bericht over de prismabril.

Publicatiedatum: 04 december 2014