NVVS schrijft brandbrief aan leden vaste Kamercommissie VWS; hoorstoornissen horen niet in discussie over lage ziektelast

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft op 24 april het ‘Technische rapport ziektelast’ naar minister Schippers gestuurd. Onder andere gehoorstoornissen zouden een zodanig lage ziektelast kennen dat vergoedingen voor behandeling geschrapt kunnen worden. Bezuiniging van 143 miljoen op hoorhulpmiddelen zou daarom het overwegen waard zijn. De NVVS constateert echter dat cijfers onjuist zijn en verkeerd geïnterpreteerd. Gehoorstoornissen hebben wel degelijk een hoge ziektelast.

CVZ baseert zich op ziektelastscores van gehoorverlies die volgens hun eigen bronnen en criteria niet kloppen. Bovendien hanteren ze verouderde cijfers voor de budgetten voor hoorhulpmiddelen. De NVVS protesteert daarom bij de vaste Kamercommissie VWS.

Argumenten
Een vergelijking tussen de World Health Organisation-cijfers uit 2004 en update 2008 en het technisch rapport van CVZ gebaseerd op WHO-cijfers (2010) laat zien dat de ziektelast voor mensen met hooraandoeningen in een paar jaar tijd met een factor 10 zou zijn afgenomen (van 0,12 en 0,33 naar 0,02 en 0,03). Het lijkt erop dat hier een fout is opgetreden in de weergave van cijfers (komma verplaatst?).

WZN (Wegingsfactoren voor Ziekten in Nederland) geeft volgens het CVZ-rapport gehoorverlies een gemiddelde ziektelastscore van 0,11. CVZ moet echter volgens haar eigen criteria niet varen op een gemiddelde. Bovendien is onvoldoende duidelijk hoe dit gemiddelde tot stand is gekomen.

Tot slot meldt het CVZ-rapport dat op hoorhulpmiddelen 143 miljoen euro te bezuinigen valt. Dit is onjuist. CVZ baseert zich op cijfers uit 2011, terwijl in 2013 het budget voor hoorhulpmiddelen gehalveerd is.

De NVVS verzoekt de minister daarom in een brief:
•    schrap gehoorverlies van de lijst van onderwerpen met een lage ziektelast. Want die ziektelast is aantoonbaar hoog en er zijn juist in 2012 en 2013 al aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd in de hoorzorg.

Snoeien
Dat opnieuw de discussie over hoorhulpmiddelen in of uit de basisverzekering op de agenda wordt gezet, is te belachelijk voor woorden, vindt de NVVS. Zijn we net aan de slag met een nieuw systeem dat (ondanks een forse bezuiniging) toch de nodige kwaliteit overeind houdt, zou er nog meer gesnoeid moeten worden. Tijd voor actie!

Een gehooraandoening geeft een grote sociale last; een flinke ‘participatiebeperking’. Ook dat zouden het CVZ en minister Schippers mee moeten wegen bij hun afweging – ook in termen van kosten! Want wie gaat er opdraaien voor de meerkosten wanneer meer slechthorenden niet meer mee kunnen doen en daarom depressief, sociaal geïsoleerd of arbeidsongeschikt raken?

De Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB) schiet de minister te hulp bij het vinden van bezuinigingen. Bij het uitkomen van het CVZ-rapport stelt de NVAB voor om hoorhulpmiddelen voor ouderen dan maar uit het basispakket te schrappen. Ongetwijfeld een suggestie waar sommige politici warm voor lopen – net zoals zij vinden dat andere voorspelbare ‘ouderdomskwaaltjes’ wel uit het basispakket zouden kunnen.

Ongetwijfeld ook een advies waar sommige audicienbedrijven positief over zullen zijn: geen bemoeienis meer van zorgverzekeraars en overheid maar weer een vrije markt. Maar het belang van grote groepen slechthorenden zou met een dergelijke maatregel ernstig geschaad worden, omdat prijsverhogingen het gevolg zijn (heeft de ervaring uit afgelopen jaren ons geleerd). Zorg moet niet alleen betaalbaar blijven voor de Nederlander die premie betaalt, maar ook voor de Nederlander die hoorzorg nodig heeft.

Als we al een discussie over verder  terugdringen van de kosten aangaan, dan zal het zijn op basis van de ernst van de aandoening of andere criteria en niet op basis van leeftijd.

Wij horen graag uw mening. Reageer op de stelling op onze websites www.nvvs.nl en www.hoorwijzer.nl.Publicatiedatum: 11 juni 2013