NVVS pleit voor functiegerichte verstrekking in audiology infos

De NVVS komt op voor de belangen van slechthorenden en andere mensen met een hoorprobleem. De inzet van de NVVS als organisatie is echter niet altijd zichtbaar voor het publiek. Zo proberen we in diverse vakbladen aandacht te vragen voor de belangen van mensen met een hoorprobleem, zoals kwaliteit van hoorzorg en prijzen en aanbod van hoorhulpmiddelen. In het maart/aprilnummer van audiology infos, het magazine van de gehoorprofessionals, maakt de NVVS zich sterk voor aandacht voor de persoonlijke situatie van mensen bij aanschaf van een hoortoestel.

Of dit nou op het gebied van afstelling van een hoortoestel of het vergoedingensysteem is; de NVVS wil de beste oplossing voor de slechthorende. Het maart/april-nummer van audiology infos besteed ruim aandacht aan hoorzorg, vergoedingen van hoorhulpmiddelen en de kwaliteit en werkwijze van hoortoestelaanbieders. Naar aanleiding van de uitzending van TROS-Radar in december 2011 over te hoge prijzen voor hoortoestellen, is er in audiology infos ruimte voor een discussie. In een opinieartikel verwoordt NVVS-directeur Joop Beelen het standpunt van de NVVS inzake het vergoedingensysteem en commercie in de hoorzorg.

De NVVS waakt ervoor dat de balans tussen zorg en commercie doorslaat richting commercie. “In onze visie begint er iets goed fout te gaan als marktpartijen hun audiciens meer trainen in verkoopvaardigheden dan in goede zorg. Het systeem van functiegerichte verstrekking gaat er wat ons betreft voor zorgen dat de zorg weer centraler komt te staan”, laat Joop Beelen onder andere optekenen in het artikel.

Publicatiedatum: 02 april 2012