NVVS, FOSS en SH-jong zetten schouders onder federatie

Het is vandaag nog precies 100 dagen tot 1 januari 2015, de geplande start van de federatie van patiëntenorganisatie NVVS, oudervereniging FOSS en jongerenorganisatie SH-Jong. De leden van de drie organisaties hebben zich de afgelopen maanden positief uitgelaten over de voorlopige federatieplannen. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting de feitelijke oprichting van zo’n federatie. Dit najaar wacht nog de goedkeuring van de definitieve plannen.

De krachtenbundeling binnen de federatie moet de drie organisaties op vele fronten sterker gaan maken. Eén duidelijk en direct herkenbaar gezicht naar de buitenwereld. Een gezamenlijke vuist bij belangenbehartiging. En, essentieel in tijden van bezuinigingen: een betere positie bij de verdeling van subsidies en sponsormiddelen.

Dichtbij
NVVS, FOSS en SH-Jong werken al veel samen in diverse projecten van de gezamenlijke belangenorganisaties voor doven, slechthorenden en mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Bijvoorbeeld in SOAP!, Grow2work en Samen Sterk. Ook buiten die projecten weten we elkaar steeds beter te vinden. Zo vroeg FOSS om medewerking bij de jaarlijkse dag voor ouders van slechthorende kinderen en kinderen met TOS en werkte de NVVS mee aan de informatiebrochure van SH-Jong, waarin onder andere diverse hulpmiddelen aan bod komen. Wat de onderlinge samenwerking betreft voelt de federatie ‘gewoon’ en al heel dichtbij. Desondanks moet er nog het nodige gebeuren voor het daadwerkelijk zover is.

Wat verandert er?
Inmiddels denken we na over de opzet van een gezamenlijk federatiebureau, werken we één gezamenlijk beleidsplan uit en bereiden we een gezamenlijke meerjarenbegroting voor. Daarnaast zoeken we naar één naam voor de federatie, die geleidelijk de drie namen NVVS, FOSS en SH-Jong zal gaan vervangen. In november a.s. komen alle voorstellen in definitieve vorm op tafel (inclusief de formele afspraken, zoals de statuten). Dan kan het aftellen echt beginnen!

Wat blijft hetzelfde?
Er staan dus veel veranderingen op stapel. Maar wat hetzelfde blijft, is de inzet op het gebied van belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact voor mensen met diverse gehoorproblemen en/of TOS.

Wat is de volgende stap?
De drie organisaties zullen de komende tijd regelmatig hun achterbannen over het federatieproces informeren. Daarbij willen we uiteraard zorgen dat onze leden en vrijwilligers weten waar ze aan toe zijn en dat het voor iedereen helder is hoe lidmaatschap en vrijwilligerswerk straks in de nieuwe situatie geregeld zijn. In een later stadium zullen we ook aan de buitenwereld laten weten hoe het ervoor staat met onze krachtenbundeling.

Als alles gaat zoals nu gepland, zal de federatie met ingang van 1 januari 2015 een feit zijn! Wij kijken er met spanning en enthousiasme naar uit. Jullie ook?

Vragen, opmerkingen of suggesties rondom de federatievorming? Laat het ons weten via info@nvvs.nl.

Publicatiedatum: 23 september 2014