NVVS en NPCF maken zich sterk voor ruime restitutievergoeding

Zorgverzekeraars als Achmea en CZ hebben niet met alle audicienbedrijven een contract afgesloten. Als u als verzekerde van deze maatschappijen naar een niet-gecontracteerde audicien gaat, houdt u echter recht op een vergoeding van uw hoortoestel – maar die vergoeding is wel lager dan bij een gecontracteerde audicien. In politiek Den Haag gaan stemmen op om zorgverzekeraars nog meer mogelijkheden te geven voor dit soort ‘selectieve inkoop’, met een nog lagere vergoeding voor de niet-gecontracteerde zorg. NPCF heeft hier, onder andere namens de NVVS, protest tegen aangetekend.

De politieke discussie wordt ingegeven door een voorstel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), dat inhoudt dat zorgverzekeraars de ruimte krijgen om in het uiterste geval helemaal géén vergoeding meer te verstrekken bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dat zou kunnen betekenen dat u straks 0 euro vergoed krijgt, als u bij een niet door uw zorgverzekeraar gecontracteerde audicien een hoorhulpmiddel aanschaft. Nu is er nog een verplichting tot het geven van een redelijke restitutievergoeding (zo’n 50% tot 75% van een ‘marktconform tarief’).

NVVS heeft, net als diverse andere partijen, inbreng geleverd aan een brief die de NPCF (Nederlandse Patiënten- en Consumenten Federatie) verstuurde aan de Tweede Kamer. De boodschap: zorgverzekeraars letten bij selectieve zorginkoop vooral op (besparing in) de zorgkosten en hebben veel minder oog voor kwaliteit. Scherpere inkoop biedt patiënten slechts een beperkt voordeel, als zorgverzekeraars niet ook de kwaliteit en service meenemen in hun selectieproces. Het zou volgens ons veel beter zijn wanneer zorgverzekeraars zich bij hun selectieve inkoop laten leiden door kwaliteit en doelmatigheid in plaats van het huidige zware accent op de kosten.

Klik hier voor de gehele brief. Dit onderwerp zal naar verwachting nog voor de zomer terugkomen in de Tweede Kamer.

Publicatiedatum: 22 mei 2014