Nut van NVVS-Ervaringssessies belicht in magazine Earline

Het magazine Earline, vakblad voor de audicienbranche, maakt in het winternummer melding van het NVVS-project Ervaringskennis. Projectmedewerker Lara Laurens vertelt in het blad over de Ervaringssessies waarin tips en ervaringen in relatie tot omgaan met een hoorprobleem worden uitgewisseld en verzameld.

In de afgelopen drie jaar zijn al bijna 35 kleinschalige sessies georganiseerd waarin mensen met o.a. tinnitus, de ziekte van Ménière, hyperacusis, een brughoektumor of slechthorendheid hun ervaringen konden uitwisselen. In de sessies staat steeds één thema centraal, bijvoorbeeld omgaan met bejaarde ouders die slechthorend worden of werk & gehoorverlies. “We horen na afloop heel vaak dat de deelnemers het gevoel hadden dat ze ‘thuis’ kwamen”, vertelt Lara Laurens in Earline. “Er zit dus ook duidelijk een lotgenotenaspect aan.”

De ervaringen en tips van mensen met een hoorprobleem zijn ook terug te vinden op www.ervaringrijk.nl, een site in samenwerking met drie andere patiëntenverenigingen (NVVR, VMDB en NFVN). Zo kunnen lotgenoten, maar ook ‘onervaren’ geïnteresseerden hun voordeel daarmee doen. Lara licht in het artikel alvast een tipje van de sluier op en vertelt dat er verder nog wordt gewerkt aan een boekje met gebundelde ervaringsverhalen en video’s waarin een gouden tip wordt gedeeld.

NVVS is blij dat dit project via het vakblad onder de aandacht wordt gebracht van audiciens. Zo kunnen zij hun klanten attenderen op de Ervaringssessies en de website als ze merken dat er sterke behoefte is aan het delen van ervaringen en tips over omgaan met gehoorverlies. Het complete artikel is te lezen via http://www.earline-magazine.nl/. Kijk verder voor meer informatie over het project en voor sessies die binnenkort plaatsvinden op nvvs.nl/ervaringskennis.

Publicatiedatum: 05 januari 2015