Nu online: sterkerdoor.nl portal voor keuzehulpen

Je eigen keuzes maken en zelf de regie kunnen voeren over je leven is belangrijk als je een hooraandoening hebt of taalontwikkelingstoornis (tos) hebt. Daarvoor heb je onafhankelijke en goed toegankelijke informatie nodig. Diverse organisaties hebben met elkaar keuzehulpen ontwikkeld over uiteenlopende onderwerpen. Met deze keuzehulpen kun je je eigen regie voeren. Op de nieuwe portal sterkerdoor.nl zijn ze allemaal te vinden.

Je kunt maar beter goed geïnformeerd zijn en zelfbewust in gesprek gaan met de audicien, de zorg- en onderwijsinstelling, de gemeente en andere partijen die je allemaal kunt tegen komen als je een auditieve beperking hebt, doofblind bent of tos hebt. De keuzehulpen helpen je daarbij. Het streven is om nog meer keuzehulpen te ontwikkelen. Op sterkerdoor.nl staan ook verschillende thema’s beschreven waarin de organisaties gezamenlijk de belangenbehartiging verzorgen.

Keuzehulpen

Een deel van de keuzehulpen is gemaakt in het kader van het meerjarig project Iedereen Sterk, dat door het ministerie van VWS wordt gefinancierd. Dit project heeft de volgende keuzehulpen opgeleverd:

  • Hoorhulpmiddelen
  • Tolkvoorzieningen
  • Cochleaire implantatie bij kinderen en bij volwassenen
  • Zorg en maatschappelijke ondersteuning
  • Passend onderwijs

Daarnaast vind je www.sterkerdoor.nl nog de volgende keuzehulpen:

  • Erbij Horen, tips van en voor dove en slechthorende kinderen
  • Werken met een verminderd gehoor
  • Plotsdoofheid

De portal www.sterkerdoor.nl is een gezamenlijk initiatief van Stichting Hoormij (NVVS, FOSS, SH-Jong), Divers Doof (FODOK, Stichting Plotsdoven, Nederlandse Dove Jongeren), Dovenschap en Oogvereniging ledengroep Doofblinden. 

Publicatiedatum: 07 februari 2018