NSDSK ontvangt cheque voor ontwikkeling KinderGebaren-app

Op dinsdag 5 april jl. overhandigde Karin Zegwaard van NSGK (de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) een feestelijke cheque van € 60.000 aan Evelien Dirks en Ernest Müter van de NSDSK (Nederlandse Stichting voor Dove en Slechthorende Kinderen). De overhandiging vond plaats op de behandelgroep De Knipoog in Amsterdam in het bijzijn van de dove/ slechthorende kinderen. Dankzij deze bijdrage kan de NSDSK beginnen met de ontwikkeling van de KinderGebaren-app voor jonge kinderen met een auditieve beperking en kinderen uit hun directe omgeving. Door het gebruiken van de app leren zij spelenderwijs gebaren.

Voor en door kinderen
De ontwikkeling van de KinderGebaren-app wordt mogelijk gemaakt door NSGK en is in samenwerking met de vader van een doof jongetje en de Berengroep. De KinderGebaren-app is een uitbreiding van de pilot uit 2014. De kinderen die de gebaren maken zijn doof of slechthorend of hebben een broertje/zusje of vriendje dat gebaren gebruikt in de communicatie. In totaal toont de app 200 gebaren en een quiz. Na de zomer wordt de eerste module opgeleverd. In totaal heeft de app vier modules met elk 50 gebaren. De app wordt gratis beschikbaar gesteld voor zowel IOS als Android.

Spelenderwijs gebaren leren
Sinds de introductie van Passend onderwijs in het schooljaar 2014-2015 door de rijksoverheid zullen steeds meer kinderen met een auditieve beperking een plekje krijgen binnen het reguliere onderwijs. Voor de integratie van slechthorende/slechtpratende kinderen kan de KinderGebaren app een functie hebben als lesmateriaal of als leuk educatief instrument om klasgenoten bewust te maken van het feit dat goed kunnen horen/praten niet vanzelfsprekend is en dat communiceren met gebaren leuk kan zijn.
Publicatiedatum: 07 april 2016