Nog twee bijeenkomsten in kader Nationaal Programma Gehooronderzoek

Het Nationaal Programma Gehooronderzoek werkt aan het opzetten van een wetenschappelijke onderzoeksagenda. Belangrijk is dat die agenda niet alleen bepaald wordt door wetenschappers of artsen. Juist slechthorende en dove volwassenen zelf, en ouders van slechthorende en dove kinderen, krijgen hierin een belangrijke stem. In een serie meedenkbijeenkomsten wordt uitgezocht wat de belangrijkste vragen en knelpunten zijn die mensen ervaren op allerlei terreinen: arbeid, onderwijs, gezondheidszorg, overheid, vrije tijd, sociale contacten, enzovoorts.

Binnenkort start een meedenkbijeenkomst voor ouders van slechthorende/dove kinderen. Wilt u meedenken over dit belangrijke thema, meldt u dan aan.

Over de onderzoeksagenda
Dit jaar wordt het Nationaal Programma Gehooronderzoek (NPG) opgezet. De NVVS participeert hierin namens alle belangenorganisaties van doven en slechthorenden. Binnen het NPG wordt een agenda ontwikkeld voor maatschappelijk belangrijk gehooronderzoek dat vanaf 2013 wordt uitgevoerd. Traditioneel worden onderzoeksagenda’s sterk bepaald door wetenschappelijk onderzoekers. Vernieuwend binnen het NPG is dat juist ook patiënten/cliënten/(ouders van) leerlingen sterk betrokken worden bij het opstellen van de agenda. Daarvoor is onlangs een serie zogenaamde meedenkbijeenkomsten van start gegaan.

Negen meedenkbijeenkomsten
De meedenkbijeenkomsten zijn georganiseerd rondom verschillende ‘aandoeningen’, zodat de deelnemers binnen elke meedenkbijeenkomst soortgelijke ervaringen hebben. Dat maakt het makkelijker om vanuit een meedenkgroep met gezamenlijke vragen, problemen en knelpunten te komen.

Er zijn reeds meedenkbijeenkomsten gehouden voor Ménière-patiënten, slechthorende ouderen, mensen met tinnitus/hyperacusis, prelinguaal doven, plots- en laatdoven, slechthorende jongeren en jong volwassenen, en slechthorende werkende volwassenen.
Binnenkort gaan nog twee groepen van start:
1.    Een meedenkgroep voor mensen met CI, op 3 of 5 juli (’s morgens) in Leiden.
2.    Een meedenkgroep voor ouders van dove en slechthorende kinderen (incl. kinderen met een CI), op 2 of 4 juli (’s middags) in Houten.

Wat gaan we doen?
In een groep van zo'n 5-6 personen worden typische vragen, knelpunten en probleemsituaties in kaart gebracht. We starten vanuit individuele situaties, maar gaan vooral op zoek naar gedeelde ervaringen. Ook wordt er gebrainstormd over mogelijk onderzoek dat gedaan zou kunnen worden. Maar het is niet de bedoeling om al meteen uitgebreide oplossingen te bedenken. Deelnemers hoeven ook helemaal geen kennis van wetenschappelijk onderzoek te hebben. Bereidheid om uw ervaringen te delen met anderen, dat is het belangrijkste dat u inbrengt.

Organisatie
De meedenkbijeenkomst wordt geleid door een professional die ervaring met dit soort bijeenkomsten heeft. Ook is er een rapporteur die een verslag maakt van de bijeenkomst. Het programma voorziet in voldoende pauzes tussen de discussies door. En voor de noodzakelijke communicatie-ondersteuning wordt gezorgd: ringleiding, schrijftolk en tolk NGT. Bij uw aanmelding kunt u aangeven waar u behoefte aan heeft. Uw reiskosten worden volledig vergoed.

Wie zoeken we?
Wij zoeken ouders van slechthorende of dove kinderen. Vanuit uw situatie kunt u goed benoemen welke probleemsituaties en knelpunten uw kind ervaart op school, in de vrij tijd, in sociale situaties; maar ook welke knelpunten u als ouder ervaart in de contacten met school, verenigingen, instanties, artsen, overheid of zorginstellingen… Kortom, alle ‘levensterreinen’ mogen aan bod komen. Ook willen we graag weten wat voor vragen er bij u leven, waar u nieuwsgierig naar bent. Daarnaast bent u bereid om ook naar de ervaringen van anderen te luisteren en gezamenlijk te komen tot een ‘lijstje’ van typische knelpunten en vragen die u als meedenkgroep ervaart.

Aanmelden
Heeft u belangstelling om een bijdrage te leveren? Geef uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door aan Nic van Son (nic@hoorstichting.nl, 071-5234245 of 06-44744313). Vermeld daarbij op welke van beide dagen u kunt, welke datum uw voorkeur heeft, en of (en welke) communicatie-ondersteuning u eventueel nodig heeft. Er wordt dan spoedig contact met u opgenomen. Ook als u eerst nog wat meer informatie wilt, kunt u contact opnemen.


Publicatiedatum: 18 juni 2012
nog geen reactiesPlaats reactie