Nieuwe werkwijze moet leiden tot betere hoorzorg

Partijen uit de hoorzorgbranche zijn verheugd dat half juni een pilot start met een aangepast protocol die het verstrekken van hoorhulpmiddelen ondersteunt. Het vernieuwde protocol moet cliënten en audiciens helpen bij het kiezen van kwalitatief goede en passende hoorzorgoplossingen. Een belangrijke verandering is dat het in kaart brengen van de behoefte van de slechthorende is verfijnd. Ook het kijkennaar een combinatie van hoorhulpmiddelen in plaats van alleen naar een hoortoestel als oplossing voor een gehoorprobleem is een wijziging.

Deveranderingen zijn vastgelegd in het hoorhulpmiddelenprotocol 2.0. en is tot stand gekomen in samenspraak met betrokken partijen: patiëntenverenigingen (waaronder Stichting Hoormij), zorgverzekeraars, audiciens en audiologen. Dit protocol wordt de opvolger van het ZN-protocol, dat is opgesteld in 2013 met de komst van de functiegerichte aanspraak in de Zorgverzekeringswet.

Meer ruimte voor zorg op maat
Hetverbeterde protocol biedt meer inzicht in het ervaren hoorprobleem. Ging het vorige protocol vooral uit van standaard situaties waarin men beter zou willen horen of verstaan, in het nieuwe protocol kan de slechthorende ook eigen situaties beschrijven. Het biedt daarmee meer ruimte voor hoorzorg op maat. Waar het vorige protocol alleen uitging van het selecteren van een hoortoestel, worden in de nieuwe werkwijze alle hoorhulpmiddelen als mogelijke oplossing meegenomen.
Ook geeft het protocol meer ruimte aan het vakmanschap van de audicien. Verder is rekening gehouden met de wens van audiologen dat het protocol de basis moet leggen om ‘evidenced based’ te gaan werken. Mede daarom wordt het protocol nu eerst in een pilot situatie toegepast. Ook aan de wens van zorgverzekeraars wordt tegemoetgekomen: zij willen kunnen toetsen of de zorg rechtmatig en doelmatig is. Alle partijen hechtten eraan dat het protocol een lerend systeem is, dat zich ook in de toekomst kan ontwikkelen door gegevens goed te analyseren.

Landelijke invoering per 2016
Metde komst van dit nieuwe protocol hopen de partijen stappen te zetten naar een steeds betere invulling van functiegerichte hoorzorg.  Dit wil zeggen dat iemand een hooroplossing krijgt waarmee hij/ zij goed kan functioneren. Eind dit jaar zal de pilot worden geëvalueerd. Het strevenis om het vernieuwde protocol begin 2016 landelijk in te voeren.

Deelnemende audiciens
Depilot loopt van 15 juni tot half november 2015. Aan slechthorenden die zich voor een hooroplossing melden bij een audicien, wordt gevraagd of zij bereid zijn deel te nemen aan deze pilot. Audiciens die aan deze test deelnemen zijn diverse vestigingen van Beter Horen, Hans Anders, Schoonenberg Hoorcomfort, Specsavers, Van Boxtel hoorwinkels en zelfstandige audiciens aangesloten bij HoorProfs of aangesloten bij CVZA.

Publicatiedatum: 11 juni 2015