Nieuwe uitvoerder en bemiddelaar tolkvoorziening leefsituatie

De uitvoering en bemiddeling van tolkvoorziening in leefsituatie is per 2016 toegewezen aan de Berengroep. Dat heeft Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kortgeleden in een overleg formeel medegedeeld aan de belangenorganisaties voor doven, slechthorenden en TOS (verenigd in Platform Doven, slechthorenden, TOS) en de beroepsverenigingen. Benny Elferink (projectleider Tolkvoorzieningen namens het Platform) geeft aan dat het best een verrassing was dat deze gunning aan dit bedrijf is toegewezen, omdat de belangenorganisaties juist pleiten voor een landelijke regeling in plaats van voor versnippering. De uitvoering van tolkvoorziening in de leefsituatie is nu nog onder de hoede van Menzis, de bemiddeling en het aanvragen kan via Tolkmatch van Tolknet.

De Berengroep is goed bekend met en in de wereld van doven en slechthorenden, onder andere door de website Doof.nl en de dienstverlening vanuit Signcall. Het Platform heeft zowel de Berengroep als Tolknet opgeroepen de bemiddeling van tolkaanvragen in een compact systeem te laten blijven (zoals het nu via Tolkmatch is geregeld). Anders vrezen we dat het straks chaotisch zal verlopen door onder andere dubbele aanvragen van tolkgebruikers via verschillende systemen, versnippering van inzet voor tolken in spoedssituaties enzovoorts. Ook hebben we met de Berengroep afgesproken op korte termijn een gesprek te hebben om meer duidelijkheid te krijgen over hoe tolkvoorziening voor de leefsituatie per 2016 uitgevoerd zal worden, onder andere informatievoorziening voor tolkgebruikers, richtlijnen/behandeling van de hardheidsclausule, organisatie-uren, enzovoorts.

Deze beslissing voor de versnippering heeft ook opnieuw aangetoond, dat een landelijke regeling voor tolkvoorziening noodzakelijk is. Momenteel werken we samen met de ministeries aan een onderzoeksvoorstel om te oriënteren naar de mogelijkheden van deze regeling.

Publicatiedatum: 18 september 2015