Nieuwe site Keuzehulponderwijs.nl voor ouders en jongeren

Ben je als ouder op zoek naar onderwijsondersteuning voor slechthorende, dove en doofblinde leerlingen en voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis? De gloednieuwe site Keuzehulponderwijs.nl helpt je daarbij met het stellen van de juiste vragen en bij het maken van goede keuzes. 

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 heeft deze groep leerlingen een aparte positie gekregen in het onderwijs. Meer leerlingen met een beperking of handicap gaan naar het regulier onderwijs. Bovendien wordt er meer gesproken over het bieden van maatwerk voor elke leerling. 

Eigen keuzes maken 

Hoewel dat maatwerk in de praktijk nog te wensen overlaat, biedt het toch kansen voor ouders en jongeren om eigen keuzes te kunnen maken. Belangrijk is dan dat je goed geïnformeerd bent en dat je als ouders of jongeren succesvol invloed kunt uitoefenen op de school. Keuzehulponderwijs.nl helpt je hierbij met overzichtelijke en onafhankelijke informatie. Onder andere bij het regelen van extra ondersteuning, zowel voor het regulier onderwijs als voor het speciaal onderwijs.

Info en tips

In Keuzehulponderwijs.nl vind je nog veel meer informatie en tips, zoals over je rechten en plichten en over het opkomen voor je belangen. Neem snel een kijkje op deze frisse nieuwe website.

Je vindt de keuzehulp uiteraard ook via ons portal sterkerdoor.nl


Keuzehulponderwijs.nl is een gezamenlijk product van
Stichting Hoormij (federatie van NVVS, FOSS en SH-Jong)
FODOK
Nederlandse Dove Jongeren
Dovenschap
Oogvereniging OOR & OOG – participatiegroep DoofBlinden
Stichting Plots- en Laatdoven 
De totstandkoming van deze site is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS in het kader van het voucherproject Iedereen Sterk.
Publicatiedatum: 09 april 2018