Nieuwe oproep voor deelnemers aan onderzoek naar mogelijk onderdrukken van oorsuizen met een CI

Het UMC in Maastricht start een onderzoek naar het onderdrukken van tinnitus (=oorsuizen) met elektrische stimulatie bij mensen die aan één oor zwaar slechthorend (80 dB of meer gehoorverlies) of doof zijn terwijl het andere oor, met of zonder hoortoestel, goed functioneert. Daarvoor worden tien deelnemers gezocht.

Op een eerdere oproep van het MUMC+ kwamen vele reacties, echter bleek niet iedereen aan de eisen voor deelname aan het onderzoek te voldoen. Vandaar deze herhaalde oproep met het verzoek alleen te reageren als u aan alle criteria (zie ook onder het kopje ‘Iets voor u?’) voldoet.

Elektrische stimulatie
In dit onderzoek wordt nagegaan of tinnitus kan worden onderdrukt met eenvoudige elektrische stimulatie van het binnenoor. Hiervoor dient de proefpersoon een operatie te ondergaan. Tijdens deze operatie wordt er een Cochleair Implantaat (CI) aangebracht. Dit is een elektronisch hoorapparaat dat normaal alleen wordt toegepast bij tweezijdig ernstig slechthorenden. Het MUMC+ onderzoekt of het CI kan helpen bij het verminderen van de tinnitus.

Aanleiding
Dit onderzoek wordt volgens drs. Remo Arts van het MUMC+  uitgevoerd omdat er vandaag de dag nog geen duidelijke behandeling is tegen tinnitus terwijl veel mensen hier last van hebben. “Dit onderzoek draagt mogelijk bij aan de ontwikkeling van een mogelijke behandeling tegen tinnitus. Aan het einde van dit onderzoek mag de proefpersoon vanzelfsprekend het cochleair implantaat behouden. Eerdere studies hebben aangetoond dat een CI, gebruikt om spraak te verstaan, ook bij enkelzijdig dove patiënten resulteert in een verbeterd gehoor. Ook laten deze studies zien dat de CI tot een onderdrukking van tinnitus kán leiden. Mogelijk kan een andere manier van CI gebruik de tinnitus verder onderdrukken.”

Iets voor u?
Voor dit onderzoek is het MUMC+ op zoek naar mensen die zeer ernstige tinnitus hebben. Verder dient de tinnitus aanwezig te zijn in het oor waaraan u zwaar slechthorend of doof bent, terwijl u met het andere oor nog matig tot goed kunt horen (bij matig gehoor is een hoortoestel vereist). In het goede oor mag geen tinnitus aanwezig zijn.

Dit onderzoek zal ongeveer twee jaar gaan duren. Tijdens dit onderzoek kan u uw normale dagindeling voortzetten. Wel dient u tijdens dit onderzoek ongeveer 21 keer een bezoek te brengen aan het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) voor metingen, afstellingen en vragenlijsten.

U kunt vrijblijvend voor meer informatie contact opnemen met drs. R.A.G.J. Arts
via e-mail:       tinnitus@live.nl
of telefoon:     043-3881184.

Publicatiedatum: 08 oktober 2012