Nieuwe effectieve therapie om de klachten ten gevolge van tinnitus te verminderen

Een groep onderzoekers uit Maastricht, Leuven, Bristol en Cambridge heeft met een publicatie in het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet de effectiviteit aangetoond van een nieuwe therapie om de klachten ten gevolgen van tinnitus (oorsuizen) te verminderen.

Er bestaat geen behandeling die de tinnitus compleet wegneemt of geneest. Het onderzoek van Rilana Cima en haar collega’s levert echter aanwijzingen dat cognitieve gedragstherapie mensen met tinnitus helpt beter te functioneren. Deze onderzoeksresultaten zijn zo opzienbarend dat The Lancet een redactioneel commentaar aan de publicatie heeft gewijd, onder de titel ‘Tinnitus: The end of therapeutic nihilism’.

Protocol
In de studie, uitgevoerd binnen Adelante Audiologie & Communicatie, zijn 492 volwassenen met  tinnitus gevolgd over een periode van twaalf maanden. Daarbij werd de effectiviteit van een innovatief tinnitus-behandelprotocol vergeleken met de gebruikelijke zorg, zoals deze in de rest van Nederland wordt aangeboden (onder andere begeleiding van een audioloog en maatschappelijk werk). De innovatieve trapsgewijze behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie, die psychologische elementen en elementen uit de audiologie combineert.

De therapie is gericht op vermindering van negatieve gedachten en gevoelens ten aanzien van de tinnitusklachten, bijvoorbeeld door blootstellingtechnieken, beweging en ontspanningsoefeningen, en aandachtgerichte therapie. Dit wordt aangevuld met elementen uit de zogeheten tinnitus retraining therapy (TRT), waarbij er wordt gekeken naar de problemen op geluidsperceptie niveau. De therapie wordt gegeven door een multidisciplinair team van audiologen, psychologen, spraak-, bewegings- en fysiotherapeuten en sociaal werkers.

Effectiever
De resultaten leveren volgens The Lancet overtuigend bewijs dat deze innovatieve gespecialiseerde trapsgewijze tinnitus-zorg effectiever is dan de gebruikelijke zorg. De algemene gezondheid van mensen met tinnitus is verbeterd en de ernst van de tinnitus-klachten en ervaren belemmeringen in het dagelijks leven zijn verminderd na de therapie. Bovendien is de nieuwe therapie effectiever in het verminderen van de algemene negatieve gemoedstoestand, disfunctionele gedachten over tinnitus en tinnitus-gerelateerde vrees.

De gespecialiseerde tinnitustherapie blijkt effectief voor zowel mildere vormen van tinnitus als ernstige tinnitusklachten. De onderzoekers pleiten daarom voor wijdverspreide invoering van het nieuwe behandelprotocol. Momenteel is het aanbod van deze therapie in Nederland nog beperkt. De NVVS-Commissie Tinnitus en Hyperacusis gaat zich inzetten om het aanbod te verbreden, maar dat zal gezien de hoge kosten van de therapie niet eenvoudig zijn.

Publicatiedatum: 29 mei 2012