Nieuwe aanpak brandveiligheid zorgorganisaties

De brancheorganisaties voor de zorg ActiZ en VGN starten samen met Brandweer Nederland met een nieuwe aanpak om het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid in zorgorganisaties te verhogen. Het project 'Geen nood bij brand!' richt zich daarbij zowel op bouwkundige en installatietechnische maatregelen, als op creëren van een veilige woon- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers. In die aanpak zijn helaas geen specifieke richtlijnen opgenomen met betrekking tot communicatie met en alarmering van patiënten met een auditieve beperking.

Projectleider Jan Kuyvenhoven van Brandweer Nederland geeft aan dat er in trainingen van hulpverleners wel aandacht is voor omgaan met mensen met welke beperking dan ook. De NVVS heeft een lijst met tips op dit gebied en de nodige achtergrondinformatie ter beschikking gesteld voor verwerking in deze trainingen en verdere verspreiding onder organisaties die betrokken zijn en werken met deze nieuwe aanpak.

Innovatieprijs
'Geen nood bij brand' is in de veiligheidsregio Gelderland-Midden ontwikkeld en uitgevoerd om attitude, risicoperceptie en bewustwording van brandveiligheid te vergroten bij cliënten, medewerkers en bestuurders van zorgorganisaties. "Met succes," stelt Kuyvenhoven. "Het initiatief kreeg de landelijke innovatieprijs en wordt nu landelijk opgepakt. Brandweer en zorgorganisaties gaan structureel samenwerken om de veiligheid van cliënten en medewerkers te garanderen." Lees hier meer informatie over de nieuwe aanpak.

Tips
Klik hier voor tips om te communiceren met slechthorenden en doven bij brand. In 2012 werkten vrijwilligers van de NVVS in Oost-Gelderland mee aan een grootscheeps hulpverleningsoefening. Lees meer daarover en over hulpmiddelen bij alarmering in het artikel uit HOREN Magazine (alleen voor leden; nog geen lid? klik hier).

Publicatiedatum: 04 maart 2013
nog geen reactiesPlaats reactie