Nieuw: www.erbijhoren.nl voor slechthorende en dove kinderen

De website www.erbijhoren.nl is online! Een unieke site voor slechthorende en dove kinderen en jongeren. Van elkaar kan je leren! Vanuit die gedachte is het project Erbij Horen door Stichting Hoormij en FODOK gestart om tips op te halen bij slechthorende en dove kinderen en ze aan te reiken via een website. Tips die je helpen om aansluiting te vinden bij andere kinderen en die je helpen om in allerlei situaties goed voor jezelf op te komen.

Onderzoeken wijzen uit dat slechthorende en dove kinderen in het regulier onderwijs het sociaal vaak moeilijker hebben dan hun goed horende klasgenoten. Dat geldt met name voor de leeftijd van 8 tot 15 jaar. Vanuit het project zijn diverse bijeenkomsten geweest met kinderen en jongeren om de tips te verzamelen. Die tips staan nu allemaal op de website.

Vier thema's

De website is ingedeeld in vier thema’s; de thuissituatie, de basisschool, de middelbare school en vrije tijd. Bij elk thema staan veel leuke en slimme tips in de vorm van tekst, films en tekeningen. Die tekeningen zijn gemaakt door Geeske van Voorthuijsen die zelf slechthorend is en dus goed begrijpt tegen welke problemen je allemaal aan kunt lopen.

Tips? Geef ze door! 

De site wordt de komende tijd uitgebreid met nieuwe tips. De website nodigt kinderen en jongeren uit om vooral tips in te sturen. Via Facebook en Instagram bespreken we tips met de kinderen en jongeren. De jongerenorganisaties SH-Jong en Nederlandse Dove Jongeren gaan hier actief mee aan de slag. 

Neem voor meer informatie contact op met Arend Verschoor via het landelijk bureau van Stichting Hoormij.

Het project Erbij Horen, inclusief de website, is mede mogelijk gemaakt door:
- Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)
- Cornelia Stichting
- Participatiefonds van de NVVS
- Sponsorloop Martinus van Beekschool te Nijmegen
- Donaties van NVVS-afdelingen en van particulieren

Publicatiedatum: 27 juni 2017