Nieuw: online Patiënteninformatietool over tinnitus

Sinds november 2016 is de richtlijn tinnitus van de kno-vereniging van kracht. Deze richtlijn is goedgekeurd door de beroepsverenigingen van de kno-artsen, audiologen en psychologen. Stichting Hoormij heeft hieraan meegewerkt én een versie ontwikkeld voor patiënten: De Patiënteninformatietool. Die geeft inzicht in het onderzoek, in de behandeling die je van de kno-arts mag verwachten en in de eventuele doorverwijzingen door de kno-arts. Hij is nu online.

De richtlijn is een krachtig kwaliteitsinstrument waarmee de aanpak van tinnitus meer gestandaardiseerd wordt. Hij geeft kno-artsen aanbevelingen over onderzoek, eventueel behandeling, advisering en doorverwijzing van patiënten met tinnitusklachten. De richtlijn is niet vrijblijvend. Alle betrokken zorgverleners dienen zich hieraan te houden, tenzij zij kunnen beargumenteren waarom ze daarvan afwijken.

Elf meest voorkomende vragen

De Patiënteninformatietool is begrijpelijk voor mensen die niet medisch geschoold zijn. De tool gaat uit van de elf meest voorkomende vragen. Uiteraard is de informatie in deze tool beperkter dan in de richtlijn, maar hij geeft wel een goed beeld van de inhoud en aanbevelingen. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de inhoud van de richtlijn zelf, waar de tool naar linkt. Het overzicht Hulpverleners Tinnitus en Hyperacusis geeft een overzicht van de reguliere medische en paramedische zorg voor mensen met tinnitus en/of hyperacusis. De aanbeveling is om bij aanhoudende tinnitusklachten eerst de huisarts en zo nodig de kno-arts te bezoeken.

Wetenschappelijk onderzoek

Aanbevelingen in een medische richtlijn zijn altijd zo veel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, uit literatuurstudie of eigen onderzoek. Het doel is om kwaliteit van de richtlijn en de effectiviteit van de aanbevelingen te waarborgen. Behandelingen die de toets van het wetenschappelijk bewijs niet of beperkt doorstaan, worden in de richtlijn niet of alleen onder bepaalde condities aanbevolen. In enkele gevallen is er sprake van onvoldoende kennis. De kno-vereniging gaat hiervoor extra onderzoek doen.

Niet aanbevolen, toch werkzaam?

Behandelingen die in de richtlijn niet worden aanbevolen, kunnen wel werkzaam zijn, maar er is nog onvoldoende bewijs voor. De ervaringen van patiënten en van de zorgverleners spelen dan een rol. Stichting Hoormij zal haar leden ook informeren en adviseren over dergelijke behandelingen, als wij daarover betrouwbare informatie hebben. Dat geldt ook voor behandelingen of therapieën die nog niet in de richtlijn worden genoemd, maar waarover al wel ervaringsinformatie beschikbaar is.

Onderzoek gaat door

De richtlijn is een momentopname. De ontwikkelingen gaan door en zorgen voor nieuwe inzichten over (de effectiviteit van) behandelingen. Daarom wordt de richtlijn periodiek herzien of worden modules toegevoegd. Met de kno-vereniging is afgesproken dat Stichting Hoormij daarbij ook actief betrokken blijft. We zullen zeker bepleiten dat mening en ervaringen van patiënten meegewogen worden bij het beoordelen van de effectiviteit van behandelingen. Zodat zij steeds weten wat ze kunnen verwachten en waarnaar zij kunnen vragen.

Ga direct naar de Patiënteninformatietool.Publicatiedatum: 28 september 2017