Neurostimulatie bij tinnitus in Groene Hart Ziekenhuis

Piepen, suizen, zoemen... maar liefst één op de tien Nederlanders heeft te maken met oorsuizen (tinnitus). Je kan er wanhopig van worden. Soms is het zo erg, dat men niet meer aan werken, slapen of een normaal gezinsleven toekomt. Op 24 juli begint het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda met neurostimulatie. Het RTL-programma EditieNL vroeg Stichting Hoormij naar onze mening over deze behandeling. 

De behandeling claimt tinnitus met een pieptoon te kunnen verminderen. Tegen ruis werkt neurostimulatie niet. In Nederland zijn vier andere tinnitusklinieken die deze behandeling toepassen. Tijdens de behandelperiode wordt gebruik gemaakt van een klein apparaat, de Neurostimulator, dat via een soort hoofdtelefoon verschillende tonen stuurt naar de hersenen. Zo worden de hersenen ‘gereset’. De afdeling Keel-, Neus-, en Oorheelkunde (KNO) van het Groene Hart Ziekenhuis werkt voor deze therapie samen met Beter Horen.

Wachten op wetenschappelijk onderzoek

Karel Gillissen van onze Commissie Tinnitus en Hyperacusis: “Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van tinnitus therapieën op de voet, ook de Akoestische Neuromodulatie, zoals de behandeling officieel heet. In 2015 hebben wij hierover al overleg gehad met Beter Horen en de aanbieder van het neuromodulatieapparaat. Maar zolang er nog geen overtuigend wetenschappelijk bewijs is van de effectiviteit, stellen wij ons terughoudend op. Aan de universiteit in Nottingham is recent een onderzoek afgerond waarbij vijftig deelnemers de therapie aangeboden gekregen en vijftig deelnemers een placebo. Uit het onderzoek komen geen significante verschillen naar boven tussen deze twee groepen. De therapie is in dit onderzoek dus niet effectief gebleken. Mede daarom raadt de KNO-vereniging in de nieuwe Tinnitus Richtllijn het af om patiënten door te verwijzen voor deze therapie. Wij houden verder wetenschappelijk onderzoek uiteraard nauwlettend in de gaten.”

Bekijk hier de uitzending van EditieNL.

De intake en de behandeling worden vooralsnog niet vergoed door de zorgverzekering. Kijk voor meer informatie over de behandeling en kosten op www.ghz.nl/beterhoren.
Publicatiedatum: 24 juli 2017