Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwen voor gehoorschade

Nadat in januari van dit jaar een grens werd gesteld aan het volume van (nieuw gefabriceerde) geluidsdragers zoals mp3-spelers, voerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onlangs een steekproef uit om de naleving te controleren. Daaruit blijkt dat ruim 80 procent van de mp3-spelers en mobiele telefoons die muziek kunnen afspelen niet voldoet aan de nieuwe Europese geluidseisen. Daardoor kunnen gebruikers gehoorschade oplopen, zo meldt de NOS.

Het maximaal toegestane volume van alle afspeelapparaten is sinds 1 januari 2013 vastgesteld op 85 decibel (dB) en een uitgangsspanning naar de koptelefoon op 27 millivolt (mV). Als het volume of de uitgangsspanning boven die grens uitkomen, dan moet het apparaat voldoen aan aanvullende eisen die de gebruiker beschermt. Het geluidsniveau van veel muziekspelers en telefoons is boven de 85 dB; dan zijn aanvullende beschermingsmaatregelen dus verplicht.

Van de 31 onderzochte mp3-spelers voldeden er 26 niet aan één of meerdere eisen, zoals automatische volumebegrenzing, een actieve waarschuwing bij hoog volume en een standaard volumeniveau van maximaal 85dB bij het in- en uitschakelen. De meeste mp3-spelers en mobiele telefoons die niet aan de eisen voldeden, waren goedkopere modellen. De NVWA adviseert consumenten om bij aanschaf goed te letten op de beschermingseisen en gaat de producenten schriftelijk verzoeken om de apparaten aan te passen aan de norm. Doen de producenten dat niet, dan volgen boetes of worden de apparaten uit de handel genomen.

Gehoorschade op de werkvloer
Ook het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) trok de afgelopen dagen aan de bel vanwege uitkomsten van onderzoek naar gehoorschade als beroepsziekte (rapport 'Kerncijfers beroepsziekten 2013'). Volgens het NCvB gaan jaarlijks 3000 mensen (vooral uit de bouwsector) naar de bedrijfsarts vanwege gehoorschade die ze hebben opgelopen tijdens hun werk. De meeste werknemers dragen wel gehoorbeschermers, maar die werken niet altijd goed. Zo filteren ze in veel gevallen niet alle geluiden. Het NCvB pleit voor meer onderzoek, met name naar chemicaliën die gehoorschade kunnen veroorzaken.
Lees hier meer over de uitkomsten van het rapport rondom gehoorschade als beroepsziekte.

In het decembernummer van HOREN Magazine zal de NVVS aandacht besteden aan de noodzaak van gehoorbescherming op de werkvloer, zoals bij het internationale meststoffenbedrijf Yara een vanzelfsprekendheid is. “Vaak zijn het degenen die al gehoorschade hebben die extra voorzichtig zijn op de werkvloer”, vertelt Edy Heijens, verpleegkundige bij Yara, in het artikel. Ook ziet hij dat veel mensen zich bewuster zijn van de risico’s op gehoorschade op de werkvloer, dan in hun privéleven.

Nu zowel de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit als de Nederlands Centrum voor Beroepsziekten de aandacht vestigen op de risico’s van gehoorschade, zijn mensen zich er hopelijk zowel op het werk als privé weer van bewust.

Publicatiedatum: 03 december 2013