Nationaal Hooronderzoek geeft interessante inzichten over slechthorendheid over een langere periode

Uit eerder onderzoek blijkt dat slechthorenden vaker gevoelens van eenzaamheid ervaren dan goedhorenden. Maar wat zijn de effecten van slechter gaan horen op eenzaamheid over een periode van jaren? Het Nationaal Hooronderzoek (officieel de Nationale Longitudinale Studie naar Horen, kortweg NL-SH) geeft interessante inzichten voor een bepaalde groep slechthorende volwassenen. Mariska Stam en Sophia Kramer, de onderzoekers binnen het VUmc Hooronderzoek praten u in HOREN Magazine bij over de nieuwste resultaten.

Effect op inkomen en relaties
Mariska Stam analyseerde gegevens van de VUmc Nationale Longitudinale Studie naar Horen (NL-SH), een grootschalige langlopende studie naar gehoor waar nieuwe deelnemers zich nog steeds via internet voor in kunnen schrijven. Zij vergeleek de startmeting met een herhaalmeting die vijf jaar later werd uitgevoerd. Hieruit blijkt onder andere dat spraakverstaan, in tegenstelling tot eerder onderzoek dat uitging van het 75e levensjaar, al rond het 50e levensjaar achteruit gaat. Het is voor het eerst dat de achteruitgang in spraakverstaan op zo'n grote schaal is onderzocht.

Eenzaam
Stam onderzocht ook de impact van slechthorendheid op het welbevinden van mensen over een periode van vijf jaar. Het blijkt dat deelnemers met een slechter gehoor zich vaker eenzaam voelen dan deelnemers die spraak in achtergrondlawaai goed kunnen verstaan. Het ging hier om het gemis van een intieme relatie (emotionele eenzaamheid) als wel contacten in een bredere sociale context (sociale eenzaamheid). Dit negatieve effect op eenzaamheid werd alleen gevonden in de groep mensen die op beide meetmomenten in de NL-SH geen hoortoestel hadden. Het wel of niet gebruiken van een hoorhulpmiddel heeft dus invloed op het welbevinden van slechthorenden.

Proefschrift
Vier en half jaar promotieonderzoek van Mariska Stam is gebundeld in een proefschrift met de titel How hearing impairment may impact adult life: Baseline and 5-year follow-up results of the NL-SH study. De volgende onderwerpen staan centraal in het proefschrift: chronische aandoeningen naast slechthorendheid, slechthorendheid en participatie in betaald en onbetaald werk, en de achteruitgang in gehoorcapaciteit over vijf jaar en de mogelijke psychosociale gevolgen voor volwassenen. Op 10 juni promoveerde Mariska Stam bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

NVVS-leden kunnen hier het complete artikel over de voortgang van het Nationaal Hooronderzoek lezen. Zelf meedoen aan het onderzoek? Ga naar www.hooronderzoek.nl.

Publicatiedatum: 15 juni 2015