Na twee jaar Passend Onderwijs: nog veel te doen

Passend Onderwijs is ruim twee jaar geleden ingevoerd. Sinds die tijd gaan meer kinderen uit het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs. Leerkrachten kregen er de nodige taken bij. In een uitgebreid onderzoek onder leerkrachten en ouders zijn de ervaringen met Passend Onderwijs onlangs in kaart gebracht.

Leerkrachten kunnen die extra taken om diverse redenen niet bolwerken. Er wordt van ze verwacht dat ze voor elke leerling maatwerk leveren, maar dat vraag een andere invulling van het onderwijs, zoals het inzetten van klasse-assistenten. Ouders van kinderen met een handicap of beperking zoeken juist naar scholen en leerkrachten die de bereidheid hebben om maatwerk te leveren.

Lees hier een uitgebreid verslag van dit onderzoek 'De bomen en het bos' door het Onderwijsconsortium Passend Onderwijs.
Publicatiedatum: 20 december 2016