Muzieksector en staatssecretaris Van Rijn komen lager volume bij concerten overeen

De muziek tijdens concerten en dancefeesten moet zachter worden gezet. Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn tekende afgelopen vrijdag een overeenkomst met organisatoren van muziekevenementen en poppodia (brancheverenigingen VVEM en VNPF). Ook moeten bezoekers actief worden voorgelicht over de risico’s van harde muziek voor hun gehoor zodat ze zich daartegen kunnen beschermen.

De staatssecretaris zegt het te waarderen dat organisatoren ‘hun verantwoordelijkheid nemen en een voortrekkersrol vervullen bij het tegengaan van gehoorschade’. “Ik streef ernaar dat meer partijen zich aansluiten bij het convenant. Muziek kan tegenwoordig zo hard dat bij sommige concerten alleen oordoppen voor bouwvakkers veilig genoeg zijn. Dan heb je te maken met het volume van een kettingzaag! Daar moeten we echt vanaf. Deze afspraken moeten echt leiden tot concrete verbeteringen zodat bezoekers op een veilige manier van muziek kunnen genieten. Als die uitblijven, overweeg ik wettelijke maatregelen."

Groeiend probleem
Van 810.500 Nederlanders is bij de huisarts bekend dat zij problemen hebben met hun gehoor blijkt uit onderzoek van het RIVM. Uit datzelfde onderzoek is gebleken dat gehoorschade door harde muziek onder jongeren een groeiend probleem is. Het gaat daarbij om minder goed horen, doofheid en blijvend oorsuizen (tinnitus). Het vermoeden bestaat dat jongeren vaak worden blootgesteld aan hard geluid tijdens het uitgaan. Van de jongeren die hebben meegedaan aan een test geeft zestig procent aan dat ze wel eens een piep horen na het uitgaan. Bij zo’n twintig procent gaat de piep niet meer weg. Dat wijst op een onherstelbare gehoorbeschadiging.

Een andere belangrijke bron van geluid zijn muziekspelers en mobieltjes. Sinds vorig jaar moeten muziekspelers en mobiele telefoons voldoen aan Europese regels. Zo mag op muziekspelers het volumeniveau maximaal 85 decibel bedragen en het maximale volume 100 decibel bedragen. Uit een eerste onderzoek van de NVWA eind 2013 bleek dat een groot deel van de muziekspelers nog niet aan de nieuwe eisen voldoet.

Preventie
De overeenkomst met de muziekbranche past bij de groeiende aandacht die er is voor de aanpak en preventie van gehoorschade. Vorig jaar werd de aanpak van gehoorschade onder jongeren door Van Rijn opgenomen in het Nationaal Programma Preventie.
Ook de KNO-vereniging houdt zich (middels de Commissie prevENT) bezig met preventie van gehoorschade. Diverse kno-artsen geven al voorlichting op basisscholen.

De Nationale Hoorstichting maakt zich zorgen om de toename van gehoorproblemen onder jongeren en is daarom blij met het convenant. De Hoorstichting zal voortgang actief monitoren en zich blijven inzetten om gehoorschade door harde muziek te voorkomen. Via hoorstichting.nl/meldpunt kunt u daar zelf aan bijdragen door uw klacht of zorg over het risico op gehoorschade door lawaai te melden.

Klik hier voor door de NVVS-verzamelde tips om gehoorschade te voorkomen.

Weten wat oorsuizen precies is en hoe het klinkt? Ga naar nvvs.nl/tinnitus en beluister ook eens de tinnitusgeluiden op onze cd.

Publicatiedatum: 17 februari 2014