Minister geeft antwoord op Kamervragen over vergoeding hoortoestellen

Minister Edith Schippers van VWS heeft een schriftelijk antwoord gegeven op alle 250 vragen die maandag 18 juni werden gesteld tijdens een  wetgevingsoverleg. Onderwerp van het wetgevingsoverleg is de wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord. In de beantwoording gaat Schippers ook in op de vergoeding van hoortoestellen.

Ondanks de vragen van SP, PVV en GroenLinks over de gevolgen van de plannen van Schippers voor slechthorenden, is de minister niet van plan om terug te komen op haar eerdere voorstel. Dat voorstel omvat een eigen bijdrage van 25 procent voor hoortoestellen. Ook bepleit ze nog steeds een vergoedingssysteem van functiegerichte verstrekking.

De minister geeft in haar antwoorden aan dat de verwachting is dat de maatregelen gunstig zullen uitpakken voor slechthorenden. “Ik verwacht en met mij vele andere partijen in de hoorzorg, dat de prijzen zodanig zullen dalen dat het merendeel, ondanks de eigen bijdrage van 25%, minder bij hoeft te betalen dan voorheen”, schrijft Schippers. “Ook de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden steunt de maatregel. Ik verwacht dus niet dat de maatregel ten koste gaat van de participatie van slechthorenden”, schrijft ze verder.

Er werd woensdagmiddag nog verder gedebatteerd over de bezuinigingsmaatregelen in het Lente-akkoord. Een motie van de PVV om mensen die aan twee oren hoortoestellen hebben slechts voor één toestel een eigen bijdrage van 25 procent te laten betalen, vond geen gehoor bij minister Schippers.

Een overzicht van de antwoorden op de vragen die betrekking hebben op de vergoeding van hoortoestellen, kunt u hier downloaden.
Het complete document met de beantwoording van alle vragen uit het wetgevingsoverleg kunt u hier downloaden.Publicatiedatum: 20 juni 2012
nog geen reactiesPlaats reactie