Mensen met oorsuizen staan nog altijd in de kou

Een piep, brom of ruis in je oor: ruim 1 miljoen Nederlanders hebben daar last van. En het aantal neemt met de dag toe. Officieel wordt zo’n geluid, dat je alleen zelf waarneemt, oorsuizen of tinnitus genoemd. Het kan indringende en luide vormen aannemen. De ervaringen van mensen met (chronische) tinnitus wijzen uit dat het geen sinecure is om deze aandoening te hebben. Maar gaan mensen ermee naar hulpverleners dan worden zij vaak niet serieus genomen en krijgen zij geen effectieve hulp, zo blijkt uit onderzoek van de NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden).

Uit onderzoek (800 respondenten) blijkt dat ruim de helft van hen het oorsuizen hoort vanaf het moment van opstaan tot het in slaap vallen. Het oorsuizen is bij bijna 80% zo doordringend dat men niet altijd bij machte is om het te negeren. Het tast bovendien de concentratie aan. Dat irritatie de kop opsteekt en dat ontspannen moeilijk is, doet vermoeden dat de omgeving ook veel last van de tinnitus ondervindt. Ronduit alarmerend vindt de NVVS dat één op de vijf mensen met tinnitus meldt dat hun leven nauwelijks de moeite waard is als het oorsuizen blijft.

Hulpverlening schiet tekort
Gemiddeld krijgt de hulpverlening een rapportcijfer van 5,6 en dat vindt de NVVS veel te laag. Over het algemeen voelen deze mensen zich niet serieus genomen door artsen en andere zorgverleners.
‘Er moet nog veel aan de hulpverlening verbeteren, om mensen met oorsuizen goed op te vangen’, zegt Loes Schenk-Sandbergen van de NVVS-Commissie Tinnitus en Hyperacusis. Patiënten pleiten in het onderzoek dan ook nadrukkelijk voor meer inzicht en empathie bij huisartsen, kno-artsen en andere hulpverleners. Loes Schenk-Sandbergen: ‘Wij gaan daarom harder trekken aan verbeteringen in de zorg: artsen moeten veel beter beseffen wat tinnitus betekent voor hun patiënt en ze moeten zorgen dat mensen sneller terechtkomen bij goede begeleiding en hulp’.

Jubileum-symposium
Het onderzoeksrapport is vrijdag 2 november 2012 gepresenteerd tijdens het NVVS-symposium Nieuwe geluiden over tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) in het UMC Utrecht. Op het symposium spraken specialisten uit Nederland, David Stockdale van de British Tinnitus Association en Volker Albert van de Deutsche Tinnitus Liga.
Het 25-jarig bestaan van de NVVS-Commissie Tinnitus en Hyperacusis en het 100-jarig bestaan van de NVVS-afdeling Midden-Nederland zijn de aanleiding om dit symposium te organiseren.

Het onderzoek leest u hier.
De intentieverklaring leest u hier.
Meer informatie over tinnitus vindt u hier.

RTL Nieuws besteedde in de uitzending van 2 november (19.30) aandacht aan het onderzoek van de NVVS. Bekijk de uitzending hier. Ook zijn er op de site van RTL Nieuws twee artikelen te lezen over oorsuizen. Deze kunt u hier en hier lezen.
Publicatiedatum: 02 november 2012