Meld je ervaring bij Oog op Zorg

Ben je slechthorend, doof of heb je een taalontwikkelingsstoornis (tos)? Of ben je ouder, familielid of begeleider van een kind met tos of slechthorendheid? En heb je te maken met zorg vanuit de Wmo, de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg? Op www.oogopzorg.nu vind je informatie over de wijzigingen in zorg en begeleiding en kun je positieve of negatieve ervaringen met instanties melden.

De veranderingen in de zorg zijn vaak ingewikkeld. Doven, slechthorenden en mensen met tos moeten in staat blijven om goede zorg te regelen voor zichzelf en/of voor hun omgeving. Problemen met het regelen van zorg of begeleiding, maar ook juist een positieve ervaring: via het meldpunt kun je ervaringen, klachten of complimenten delen.

Alle ervaringen zijn welkom!

De meldingen worden gebundeld en de belangrijkste signalen gaan naar het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, zorgaanbieders en andere betrokken partijen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat zorg en begeleiding beter geregeld worden. Melden kan hier. Er is een mogelijkheid om een vragenlijst in te vullen, maar je kunt ook via Skype of in gebarentaal een melding doen.  


Over Oog op Zorg

Oog op Zorg is een project van het Platform doven, slechthorenden en tos. Het platform bestaat uit de volgende organisaties: Dovenschap, FODOK, Nederlandse Dove Jongeren, Stichting Plotsdoven en Stichting Hoormij (NVVS, FOSS en SH-Jong). Oog op Zorg werkt nauw samen met de Oogvereniging, de belangenorganisatie voor blinde en slechtziende mensen, die ook ervaringen verzamelt over het nieuwe zorgstelsel. Samen geven we deze informatie vanuit de groep zintuiglijk gehandicapten door aan de overheid.

Publicatiedatum: 02 januari 2017