Meeste audiciens geven gehoor aan oproep Stichting Hoormij voor overgangsregeling voor kinderen

Onder de uitdagende titel ‘Wie durft?’ heeft Stichting Hoormij, namens de gezamenlijke belangenverenigingen van doven, slechthorenden en TOS, een brandbrief gestuurd naar alle audicienbedrijven en zorgverzekeraars. Inzet: zorg dat er snel een overgangsregeling komt nu minister Schippers heeft aangekondigd dat de eigen bijdrage voor hoortoestellen bij kinderen komt te vervallen per 1 januari 2016. De meeste audiciens pakken de handschoen op, de verzekeraars hebben meer tijd nodig.

Omdat minister Schippers deze eigen bijdrage niet per direct kon afschaffen, dreigt er nu een vervelende situatie te ontstaan waarbij ouders nog maanden wachten met de aanschaf van een hoortoestel voor hun kind. Kostbare maanden, als het om de ontwikkeling van een kind gaat. Vandaar onze brandbrief aan de audicienbedrijven en zorgverzekeraars: wie durft deze handschoen op te nemen? De brandbrief is op 30 juni jl. verstuurd.

Audicienketens doen mee
Hans Anders kwam als eerste direct met het aanbod: zij zullen dit jaar geen eigen bijdrage in rekening brengen bij kinderen tot 18 jaar. Kort daarop gevolgd door Schoonenberg Hoorcomfort met eenzelfde regeling. Chapeau voor Hans Anders en Schoonenberg Hoorcomfort. Daar haken deze week Specsavers, Van Boxtel en Beter Horen met eenzelfde regeling bij aan.

Zelfstandige audiciens
HoorProfs en CVZA, de organisaties waar diverse zelfstandige audiciens bij zijn aangesloten, geven aan geen collectieve regelingen te treffen. De rek is er financieel uit en zo’n collectieve regeling zit er gewoon niet in. Het is aan de afzonderlijke audiciens of zij in individuele gevallen een regeling of oplossing aanbieden.

Hebben ook verzekeraars hart voor kinderen?
Uiteraard geven audiciens daarbij aan dat de overgangsregeling van toepassing is daar waar de eigen bijdrage niet vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed en bij die verzekeraars die de uitdaging van Stichting Hoormij niet oppakken.
Vanuit de hoek van verzekeraars bleef het aanvankelijk stil. Na een tweede oproep geven enkele aan dat het enige tijd duurt voordat zij als verzekeraar kunnen reageren op onze oproep. Het zijn logge machines daar bij die verzekeraars. Toch hopen wij dat ook zij hart hebben voor slechthorende kinderen door mee te werken aan 100% vergoeding in 2015. Een fifty/fifty-regeling (dat verzekeraars en audiciens ieder de helft van de eigen bijdrage voor hun rekening nemen) zou wat ons betreft fair zijn. We zullen nog extra acties richting verzekeraars ondernemen.

Publicatiedatum: 07 juli 2015