Meerderheid dragers botverankerd hoortoestel tevreden met resultaat

Vijf jaar na implantatie van een botverankerd hoortoestel is 83% van de gebruikers tevreden met het resultaat. Het aantal mensen dat het toestel gebruikt neemt met het verstrijken van de jaren echter af, net als de mate van tevredenheid. Dit blijkt uit onderzoek van Hubert Faber (Radboud UMC) en collega’s in The Laryngoscope (2015; online 7 juli). Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde bericht hierover.

Alle 145 mensen met eenzijdige binnenoordoofheid die in de periode 2001-2011 een botverankerd hoortoestel (BAHA of Ponto) hadden gekregen, waren door de onderzoekers uitgenodigd om vragenlijsten in te vullen. De vragen gingen over de manier van omgaan met doofheid, het dagelijks gebruik en de waardering van het toestel. De onderzoekers vergeleken de tevredenheid van patiënten na 3 maanden, 1 jaar en 9 jaar.

Na een gemiddelde follow-up van 5 jaar rapporteerde ruim 61% van de patiënten een verbeterde kwaliteit van leven door het implantaat. De kwaliteit van leven en de tevredenheid hingen niet af van geslacht, leeftijd, richtinghoren of de gebruiksvriendelijkheid van het toestel. Wel kregen mooie toestellen een significant betere waardering. Na 62 maanden gebruikte 17% van de 135 respondenten en na 10 jaar 30% van de respondenten het toestel niet meer. Zij kregen in toenemende mate last van achtergrondgeluid en galmende omgevingen en kregen meer aversie voor geluid.

De meeste mensen zijn na jaren nog tevreden met hun BAHA of Ponto. Als mogelijke verklaring voor de afname van tevredenheid geven de auteurs gewenning aan de voordelen van het hoortoestel en het verslechteren van het gehoor. Zorgverleners moeten de verwachtingen van een botverankerd toestel dus goed bespreken met de slechthorende, zo concluderen de auteurs.

Stichting Hoormij/NVVS is benieuwd naar reacties van dragers BAHA of Ponto. Herkennen jullie je in de resultaten van dit onderzoek? Heeft het opnieuw afstellen van het toestel nog effect bij afnemende tevredenheid? Laat het ons weten!
Publicatiedatum: 13 augustus 2015
nog geen reactiesPlaats reactie