Meedoen aan het Nationale Hooronderzoek loont!

Sinds 2006 hebben vele honderderden volwassen uit heel Nederland zich via www.hooronderzoek.nl ingeschreven voor de Nationale Longitudinale Studie naar Horen van VUmc(kortweg  Hooronderzoek genoemd). Het totaal aantal inschrijvingen staat momenteel op bijna 2800 en nog steeds zijn nieuwe deelnemers hard nodig.  

Deelnemers aan het Hooronderzoek vullen via internet een vragenlijst in en voeren een hoortest uit. Onderzoekers Mariska Stam en Sophia Kramer: “Het doel van de studie is om het belang van horen in het dagelijks leven te onderzoeken. Zowel goed – als slechthorende deelnemers in de leeftijd van 18 tot 70 jaar doen mee en deze deelnemers volgen wij over de tijd. Met andere woorden, we vragen deelnemers om dezelfde vragenlijst een aantal jaar later opnieuw in te vullen en opnieuw de hoortest uit te voeren. Zo kunnen we veranderingen onderzoeken en hypotheses testen over oorzaak-gevolg relaties.”

Nieuwe resultaten over achteruitgang in spraakverstaan  
De voorlopige resultaten van het Nationale Hooronderzoek geven aan dat het gehoor van de deelnemers met ongeveer 0.4 decibel signaal-ruisverhouding per 5 jaar achteruit gaat. Dat lijkt misschien niet veel, maar is wel degelijk merkbaar voor mensen als je bedenkt dat 1 decibel achteruitgang gelijk staat aan 20% meer moeite met verstaan in situaties waarin je maar de helft van wat er gezegd wordt goed verstaat. Dit betekent dat voor de gemiddelde volwassene die deelnam aan het Hooronderzoek het spraakverstaan in ruis in deze moeilijke luistersituaties met grofweg 8% verslechterde over een periode van 5 jaar. Een achteruitgang in spraakverstaan lijkt dus ook gemeten te worden in een relatief jongere groep volwassenen. En dit is belangrijk nieuws, omdat het veelal werkende mensen zijn die de gevolgen van (beginnende) gehoorproblemen in hun werksituatie zouden kunnen ervaren.

Doe ook mee aan online onderzoek
Hoe meer mensen meedoen, hoe beter de gevolgen van slechthorendheid in kaart kunnen worden gebracht. De gegevens die tot nu verzameld zijn, bevatten een enorme hoeveelheid aan informatie over gehoor, gezondheid en welzijn en over de werksituatie van mensen met en zonder gehoorproblemen. Vooral als de onderzoekers naar bepaalde groepen mensen willen kijken, bijvoorbeeld jongere volwassenen met een ernstige mate van eenzaamheid, dan hebben ze een grote groep deelnemers nodig om dit goed te beschrijven en aan te tonen. Daarom blijft het belangrijk om nieuwe deelnemers te werven om een breed scala aan onderzoeksvragen te beantwoorden.

Wat levert deelname voor uzelf op?
Vele deelnemers geven aan dat het invullen van de vragenlijst voor henzelf al een vorm van (h)erkenning van hun gehoorproblemen is. Dat ze ineens beseffen dat ze de vogels buiten niet meer horen fluiten of dat functioneren op het werk toch wel veel energie kost. Daarnaast geeft de uitslag van de hoortest aan hoe goed u spraak kunt verstaan in achtergrondruis. Doe ook mee! Ga naar www.hooronderzoek.nl.

Lees meer over de resultaten van het Nationaal Hooronderzoek in HOREN Magazine (alleen voor leden, nog geen lid? klik hier).

Op 1 januari 2014 is Sophia Kramer benoemd tot hoogleraar op de afdeling KNO/Audiologie van VUmc binnen het prestigieuze University Research Chair (URC) programma van de Vrije Universiteit. De titel van haar leerstoel is “Auditief functioneren en participatie”.

Publicatiedatum: 06 maart 2014