Meedenkbijeenkomst voor mensen met een CI

In het kader van het Nationaal Programma Gehooronderzoek wordt begin juli een meedenkbijeenkomst georganiseerd voor CI-dragers.

In een groep van ongeveer 5-6 deelnemers worden typische vragen, knelpunten en probleemsituaties uit het dagelijkse leven in kaart gebracht. We starten vanuit individuele situaties, maar gaan vooral op zoek naar gedeelde ervaringen. Ook wordt er gebrainstormd over mogelijk onderzoek dat gedaan zou kunnen worden. Maar het is niet de bedoeling om al meteen uitgebreide oplossingen te bedenken. Deelnemers hoeven ook helemaal geen kennis van wetenschappelijk onderzoek te hebben. Bereidheid om uw ervaringen te delen met anderen, dat is het belangrijkste dat u inbrengt.

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdagochtend 3 juli OF donderdagochtend 5 juli in Leiden. Ongeveer een week van tevoren wordt op basis van de meeste aanmeldingen vastgesteld wat de definitieve datum wordt. De meedenkbijeenkomst is bedoeld voor mensen die een CI dragen. Wij nodigen u graag uit om mee te denken over de onderzoeksagenda voor wetenschappers in de komende jaren.

Wie zoeken we?
Wij zoeken mensen die een CI dragen. Vanuit uw situatie kunt u goed benoemen welke probleemsituaties en knelpunten u ervaart op uw werk, in de vrij tijd, in sociale situaties, in contacten met verenigingen, instanties, artsen, overheid of zorginstellingen… Kortom, alle ‘levensterreinen’ mogen aan bod komen. Ook willen we graag weten wat voor vragen er bij u leven, waar u nieuwsgierig naar bent. Daarnaast bent u bereid om ook naar de ervaringen van anderen te luisteren en gezamenlijk te komen tot een ‘lijstje’ van typische knelpunten en vragen die u als meedenkgroep ervaart.

Aanmelden
Heeft u belangstelling om een bijdrage te leveren? Geef uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door aan Nic van Son (nic@hoorstichting.nl, 071-5234245 of 06-44744313). Vermeld daarbij op welke van beide dagen u kunt, welke datum uw voorkeur heeft, en of (en welke) communicatie-ondersteuning u eventueel nodig heeft. Er wordt dan spoedig contact met u opgenomen. Ook als u eerst nog wat meer informatie wilt, kunt u contact opnemen.

Lees hier meer over het Nationaal Programma Gehooronderzoek.
Publicatiedatum: 11 juni 2012