Maastricht University zoekt mensen met tinnitus voor onderzoek

Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in factoren die verklaren waarom sommige mensen meer hinder ondervinden van tinnitus dan anderen. Het gaat om mensen, vanaf 18 jaar en ouder, die in de afgelopen zes maanden last hebben gekregen van oorsuizen. Er is interesse in de beperking van tinnitus in het dagelijkse leven en hoe tinnitus zich ontwikkelt over de tijd. Om dit goed te kunnen doen willen zij je in deze studie, gedurende 18 maanden, volgen. Je krijgt dan de komende 12 maanden om de 3 maanden de vraag om een aantal online vragenlijsten in te vullen en dan nog een laatste keer 6 maanden later.

Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen zijn als volgt te omschrijven: Hoe kan het dat sommige mensen wel last blijven hebben van tinnitus en anderen niet? Als mensen recent last hebben gekregen van tinnitus, hoe verloopt dan de ontwikkeling van de tinnitus waarneming over de tijd?

Wel of geen last van tinnitus

Je kunt met dit onderzoek deelnemen als je 18 jaar of ouder bent en de tinnitus (oorsuizen) kunt waarnemen. Het gaat om het waarnemen van een voortdurend geluid. Het gaat hierbij niet om de zogenaamde tijdelijke 'piep' in de oren, die iedereen wel eens hoort en ongeveer 30 seconden aanhoudt. Als u inderdaad tinnitus heeft (sinds of korter dan 6 maanden), dan is het maakt het voor de onderzoekers niet uit of je er wel of geen last van hebt. Ook als je geen last hebt van de tinnitus kun je aan dit onderzoek meewerken! Mensen met een één- of tweezijdige doofheid kunnen niet deelnemen.

Meer informatie en deelname

Als je  besluit tot deelname aan het onderzoek, kun je dat op deze website aangeven door 'JA! Ik doe graag mee!'-knop te klikken. Via deze knop kom je terecht bij een registratie en toestemmingsverklaring. Je kunt je mailadres invullen waarmee je direct toestemming verleent aan Maastricht University om je (geanonimiseerde) data te laten gebruiken voor onderzoek. Dit is natuurlijk geen bindende overeenkomst; je mag altijd en zonder opgaaf van redenen stoppen. Je deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig; het staat je vrij te weigeren op elk moment. Bekijk de site van het onderzoek Tinnitus Prospect voor uitgebreide informatie en deelname.

Bron: Maastricht UniversityPublicatiedatum: 22 november 2018
Steun ons

Hoormij∙NVVS biedt informatie over onderzoek, behandeling en perspectief voor mensen met een gehoor- en/of evenwichtsaandoening. Wil je dat we ons hiervoor kunnen blijven inzetten? Én een wereld achterlaten waarin stilte, horen en evenwicht vanzelfsprekend zijn. Steun ons dan.

WORD LID OF DONATEUR